10 maart: Kerk open met lezing over historie! 10 maart: Kerk open met lezing over historie!
Wat hebben we in oktober 2018 genoten van de voorstelling ‘Merakels fan Nijlân’! Op diverse plekken in de kerk werden verhalen uit het boek van Sytse ten Hoeve uitgebeeld. Bezoekers (ook veel dorpsgenoten) kwamen in delen van de kerk waar ze nog nooit waren geweest. Dat riep vragen op over de geschiedenis van ruimten en voorwerpen.
De voorstelling heeft ook veel mensen in actie en (weer) in contact met elkaar gebracht. Het bestuur van SCANN (Stichting Culturele Activiteiten Nicolaaskerk Nijland) heeft naar aanleiding van bovenstaand enkele dorpsgenoten gevraagd om te brainstormen over meer culturele activiteiten in de kerk.

Het resultaat is dat u – om te beginnen - zondag 10 maart a.s. de gelegenheid heeft om de kerk nogmaals te bekijken en uw vragen te stellen. We starten om 14.00 uur met een vrije inloop. Met een kop koffie/thee & wat lekkers is er tijd voor rondkijken en vragen. Er zijn dorpsgenoten aanwezig om u verder te helpen. Zo nu en dan wordt het orgel bespeeld en wordt er wat verteld over dit instrument.
Voor een verdiepingsslag hebben we de kunsthistoricus Dolf van Weezel Errens, die beleidsadviseur is bij de provincie Fryslân voor monumentenzorg, gevraagd een korte inleiding te houden over het dorp en de kerk vanuit historisch perspectief. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen en na te praten met elkaar.

Wat: openstelling kerk te Nijland
Wanneer: zondag 10 maart 2019
Voor wie: dorpsgenoten en andere belangstellenden
Tijd: vrije inloop 14.00-15.00 uur
Tijd lezing: 15.00-15.30 uur
Napraten: tot uiterlijk 17.00 uur

Graag tot ziens!

Taeke van Popta, Engelina Lever, Geertje Haringa, Truus Steenbruggen, Hans de Jong, Geartsje Tjeerdema & Lysbeth Andela

Het boek ‘De Nicolaaskerk van Nijland’ ge
terug