*** De nieuwe Lockdown en onze kerkdiensten! ***

*** De nieuwe Lockdown en onze kerkdiensten! ***
Vanwege de nieuwe lockdown per 15 december jl. geldt een aangescherpt advies rondom de kerkdienst.

We adviseren iedereen, gemeenteleden en anderen, om de dienst vooral thuis mee te beleven via kerkradio en internet. De dienst is online te bekijken en te beluisteren via: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21824 en start 5 à 10 minuten voor aanvang van de dienst. 
Het kerkgebouw gaat niet op slot, het blijft mogelijk om de dienst bij te wonen. Stuur uiterlijk twee dagen voorafgaand aan de dienst een mail naar protestantsekerknijland@gmail.com of bel met 0515-569207 (Mathillie Gerbrandy; bij geen gehoor, spreek een bericht in). U krijgt bericht of het mogelijk is om de dienst bij te wonen. Voorlopig hanteren we 30 aanwezigen als bovengrens, incl. ambtsdragers en medewerkenden. Er is geen samenzang en de algemene maatregelen bij het betreden en verlaten van het kerkgebouw blijven van kracht.

De kerkenraad van de protestantse gemeente Nijland.
 
terug