Update Kerkdiensten en Corona

Update Kerkdiensten en Corona
Beste dorpsgenoten en gemeenteleden,
 
Op 5 oktober jl. ontvingen we van de landelijke overheid en kerk het dringende advies om het aantal kerkgangers in de diensten voorlopig te beperken tot 30 (excl. ambtsdragers en anderen met een taak) en niet samen te zingen.
De kerkenraad neemt dit advies over, al vinden we het wel jammer. In onze kerk hebben we voldoende veilige zitplaatsen voor het aantal kerkgangers dat we in de afgelopen periode mochten begroeten en zongen we niet of mondjesmaat. Maar we nemen onze verantwoordelijkheid en gaan, in ieder geval in oktober, terug naar 30 kerkgangers.
Let wel: dat zijn er nog altijd 30! We hopen van harte dat u en jullie nu niet allemaal thuisblijven. Voor de beleving van de eredienst en om het besef van gemeenschap levend te houden, hopen we steeds een deel van de gemeente en het dorp te blijven ontmoeten op zondagochtend in de kerk – in verbondenheid met allen die thuisblijven.
 
- In de week voorafgaand kunt u zich aanmelden voor de kerkdienst op zondag, uiterlijk op vrijdag. Alleen als er voor die zondag geen plek meer is, krijgt u bericht: u wordt dan de eerste op de lijst voor de volgende zondag.
 
- Aanmelden kan door te mailen naar protestantsekerknijland@gmail.com of te bellen met 0515-569207 (Mathillie Gerbrandy, bij geen gehoor, spreek een bericht in).
 
- De algemene maatregelen en de gang van zaken bij het betreden en verlaten van de kerk blijven ongewijzigd
 
- Thuisblijvers kunnen de dienst volgen via kerkradio en/of via Kerkdienst PKN Nijland.
 
- Voordrachtformulieren voor de verkiezing van ambtsdragers kunnen t/m 25 oktober ook worden ingeleverd in de brievenbus bij Tsjerkegrêft 1.
 
- Meer nieuws en informatie volgt in het Ringblad, it Nijslan en via onze website www.kerknijland.nl 
                    
De kerkenraad en Ds. Hans de Waal              

 
terug