Actueel nieuws van de Kerkrentemeesters

Actueel nieuws van de Kerkrentemeesters
ACTIE KERKBALANS 2020

Door een misverstand staat het rekeningnummer van onze kerk niet op de folder van de actie Kerkbalans.
U kunt uw vrijwillige bijdrage storten op rekg nr:
NL90 RABO 0308 7224 69 t.n.v. COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS VAN DE PROT GEMEENTE NIJLAND.

Lees alles van de Kerkrentemeesters: http://www.kerknijland.nl/kerkrentmeesters
terug