Van de predikant!

Van de predikant!

Activiteiten
De volgende Bijbelkring in de pastorie is op dinsdag 12 maart om 10.00 uur. Van harte welkom! De mannenvereniging komt bijeen op maandag 18 maart om 14.30 uur bij fam. Bootsma (Botniastrjitte 2). We lezen Genesis 32 en 33.

Tienerbrunch
De volgende Tienerbrunch is op zondag 31 maart om 11.30 uur in de consistorie. Alle tieners zijn welkom. Gezellig, smakelijk en leerzaam!

Verdiepingskring
De volgende bijeenkomst van de verdiepingskring ‘Tussen oud en nieuw’, over geloof, kerk en leven in het spoor van Dietrich Bonhoeffer, is op donderdag 14 maart om 19.30 uur in de consistorie van de Nicolaaskerk. Deze keer is het thema ‘verzet’. Het gaat over het verzet van Bonhoeffer tegen het naziregime en diens kritiek op de kerk van zijn dagen, maar ook over vormen van verzet en (zelf)kritiek voor ons, anno nu. Als we ons geloof en leven kritisch onder de loep nemen, zien we scherper wat echt belangrijk is. Van harte welkom! Ook wie er de eerste avond niet bij was; de avonden zijn ook heel goed afzonderlijk te bezoeken. Alvast de volgende data: 11 april en 9 mei.

Wurd fan ‘e moanne
Hoe kostlik is jo geunst, Heare.
By Jo komme de minskebern
om har te bergjen yn it skaad fan jo wjokken. (Ps. 36:8).

Hartelijke groet, ds. Hans de Waal

Kopij voor het volgende Ringblad inleveren tot donderdag 4 april (loopt t/m zondag 5 mei)


 

terug