zo 26 mei 2019  om 09.30 uur
Voorganger: Ds. Hans de Waal
Kerkdienst
Organist: Taeke van Popta

Lied voor de dienst    Ps. 100
1e collecte       Kerk in Actie: Zuid-Soedan
2e collecte       Onze gemeente
Extra collecte  Jeugdwerk
Kindernevendienst
Gemeenteberaad
 

terug