do 30 mei 2019  om 09.30 uur
Voorganger: Ds. Hans de Waal
Hemelvaartsdienst
Organist: Taeke van Popta

Lied voor de dienst    655: 1, 2, 5
1e collecte       Diaconie
2e collecte       Onze gemeente
 

terug