Nieuws van de Diaconie Nieuws van de Diaconie
Collecteopbrengsten
29 sept €72,70 Kerk in Actie: Werelddiaconaat
6 okt    €78,17 Kerk in Actie: Versterk de kerk in Syrië
13 okt  €89,40 Kerk in Actie: Werelddiaconaat
20 okt €54,85 Samenwerkende hulporganisaties: Bahama’s
Bedankt voor uw gaven!

Collectedoelen
3 nov   Simavi: Waterproject
6 nov   Oikocredit
17 nov Dorcas
24 nov Kerk in Actie: Werelddiaconaat
Van harte aanbevolen!

Bloemengroet
De bloemen uit de dienst zijn met een hartelijke groet van de gemeente gegeven aan: 29 sept dhr. Ulbe Bonnema, Roordastrjitte; 6 okt mw. J. Makkink-van Dam, Sneek; 13 okt dhr. G. Gerbrandy, Koarnleane; 20 okt dhr. H. Roskam, Bolsward.

Open maaltijd
De diaconie nodigt u van harte uit voor de volgende open maaltijd op maandag 11 november om 18.00 uur in de consistorie van de Nicolaaskerk. Kom gezellig met ons mee-eten! Opgave kan via het formulier achter in de kerk of bij een diaken.

Koffie-en-ontmoetingsochtend
Op woensdag 20 november is de eerste ontmoetingsochtend van dit seizoen, om 10.00 uur in de Mande. Onder het genot van een kopje koffie of thee ontmoeten we elkaar en doen we bingo en een quiz. De diaconie nodigt u van harte uit!

Namens de diaconie, Mintje Sieperda-de Boer
 
terug