Nieuws van de Diaconie Nieuws van de Diaconie
Collecteopbrengsten

30 aug €150,65 Kerk in Actie: Versterk de kerk in Ghana
6 sep    €57,80 Samenwerkende voedselbanken Friesland
13 sep  €130,30 Samen voor Beiroet
20 sep  €52,30 Kerk in Actie: Versterk de kerk wereldwijd
Als u een bijdrage voor een bepaalde collecte wilt geven via een bankoverschrijving, dan kan dat onder vermelding van het collectedoel op rekening NL78RABO0308722469 t.n.v. de diaconie van Nijland.
Bedankt voor uw gaven!

Collectedoelen

4 okt    Open Doors, hulp aan vervolgde christenen
11 okt  Kerk in Actie: Operatie Sprinkhaan, verjaag de honger
18 okt  Kerk in Actie: Werelddiaconaat: Met zusters werken aan voldoende voedsel in Rwanda
25 okt  Bouwen met de Bouma’s
Van harte aanbevolen!

Bloemengroet

De bloemen uit de dienst zijn met een hartelijke groet van de gemeente gegeven aan: 6 sep. Albert Jan Adema, Botniastrjitte (mede namens de kinderkerk); 13 sep. dhr. Wim Bosma, Singel; 20 sep. mw. Paula Boonstra, Koarnleane.

Open Maaltijd

De Open Maaltijd gaat weer van start! In de consistorie van de kerk is het mogelijk om ook in coronatijd, dus met de nodige onderlinge afstand en bedachtzaamheid, samen te komen voor een smakelijke en gezellige maaltijd. De eerste maaltijd is op dinsdag 13 oktober om 18.00 uur. Opgave kan op het formulier in de voorkerk of bij een van de diakenen voor 12 oktober. Van harte welkom!

Namens de diaconie, Mintje Sieperda-de Boer

 
terug