Nieuws van de Diaconie Nieuws van de Diaconie
Collecteopbrengsten
30 juni €51,30 KiKa
7 juli    €128,16 Kerk in Actie: Hulp aan boeren in Oeganda
14 juli  €74,80 Kerk in Actie: Vakantie voor kinderen in armoede
21 juli  €70,15 Diaconie in Nijland
28 juli  €56,60 Diaconie in Nijland
4 aug   €101,25 Lokaal diaconaal werk
11 aug €107,84 Zomerzendingscollecte
18 aug €85,15 Diaconie in Nijland
Bedankt voor uw gaven!

Collectedoelen
1 sept  Diaconale vakantieweek Wezep
8 sept  Kerk in Actie: Opvang Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh
15 sept Blessed Generation
22 sept Kledingbus Súdwest-Fryslân
29 sept Kerk in Actie: Werelddiaconaat
Van harte aanbevolen!

Bloemengroet
De bloemen uit de dienst zijn met een hartelijke groet van de gemeente gegeven aan: 30 juni Janet Beuckens, Koarnleane; 7 juli mw. P. Breeuwsma-de Boer, Hiddemawei; 14 juli mw. A. Overwijk-Hoekstra, Singel; 21 juli dhr. J. Feenstra, Hoedemakersstrjitte; 28 juli dhr. B. Nijholt, Hoedemakersstrjitte; 4 aug. mw. W. Bakker-Veninga, Hottingawei; 11 aug. dhr. G. Gerbrandij, Skieppeleane; 18 aug. Hanneke Cuijpers, Tramstrjitte.
         
Uitnodiging: open maaltijd
De diaconie nodigt u van harte uit voor de eerste Open Maaltijd van dit seizoen, op maandag 14 oktober in de consistorie van de Nicolaaskerk. Kom gezellig mee-eten! Graag opgeven voor 12 oktober bij een diaken of via het formulier achter in de kerk.


Namens de diaconie, Mintje Sieperda-de Boer

 
terug