Nieuws van de Diaconie Nieuws van de Diaconie
Collecteopbrengsten
7 april              €82 Kerk in Actie, 40-dagenproject, Rwanda
14 april            €169,50 Samenwerkende Hulporganisaties, noodhulp Idai
18 april            €186,20 Kerk in Actie: Klimaatproject en inkomensverbetering Bangladesh
21 april            €147,95 Kerk in Actie: Versterk de kerk in Pakistan
28 april            €47,80 Budget-maatjes Fryslân
Bedankt voor uw gaven!

Collectedoelen
19 mei Red een Kind
26 mei Kerk in Actie: Overleven in burgeroorlog in Zuid-Soedan
30 mei Diaconie in Nijland
2 juni   Light for the World
9 juni   Kerk in Actie: Kameroen
Van harte aanbevolen!

Bloemengroet
De bloemen uit de dienst zijn met een hartelijke groet gegeven aan: 7 april dhr. L.S. Makkink, Jongedyk; 14 april mw. A. Lijklama à Nijeholt-IJkema, Bolsward; 18 april mw. D. de Boer-Bakker, Singel; mw. H. Beuckens-Winia, Tramstrjitte; 21 april dhr. J.J. Spoelman, Roordastrjitte; 28 april mw. A . Reijenga-Abma, Wommels.

Diaconiereisje
De uitnodiging voor het diaconiereisje ontvangt u tegelijk met dit Ringblad of anders binnenkort. Het belooft weer een mooi uitje te worden. Van harte uitgenodigd. We hopen op voldoende aanmeldingen zodat we er samen een fijne dag van kunnen maken.

Namens de diaconie, Mintje Sieperda-de Boer
 
terug