Opbrengst Voorjaars Zendingsweek 2020 Opbrengst Voorjaars Zendingsweek 2020
De opbrengst van de voorjaarszendingsweekcollecte, bestemd voor het project van Kerk in Actie ‘De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten’, bedraagt €537,07. Iedereen, de gulle gevers en de collectanten, hartelijk bedankt voor deze mooie opbrengst! Helaas gaat de pinksterzendingsweekcollecte die gepland stond voor 31 mei t/m 7 juni vanwege het coronavirus niet door. U kunt uw gift wel opsparen of overmaken naar Kerk in Actie of de diaconie.
 
Namens de zendingscommissie: Cor Feenstra. 
terug