Zendingsnieuws! Zendingsnieuws!
Postzegels en kaarten voor de zending
Mogen we weer even uw aandacht voor het sparen van postzegels en kaarten voor de zending (Kerk in Actie)? Alle kaarten hebben waarde, mits ze onbeschadigd zijn. Dus van dubbele kaarten niet de achterkant afknippen. Ook kunt u geboortekaartjes, afgedankte mobieltjes, gebruikte inkt-cartridges en (oud) buitenlands geld afstaan voor de spaaractie. Dat alles heeft ook waarde. U kunt het deponeren in de bus die in de voorkerk of in de school staat. U kunt het ook afgeven bij Antsje van Popta (Singel 14). Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

De Zendingscommissie
 
terug