Voorjaars Zendingsweek 2019 Voorjaars Zendingsweek 2019
De voorjaarszendingsweek is van 1 t/m 8 maart. Het thema is dit jaar ‘Golfstaten: de kracht van bijbelverhalen’. Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytelling-methode, een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam leven leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. De zendingscommissie beveelt deze collecte van harte bij u aan. Deze collecte loopt ook mee in de 40-dagentijd.

Namens de zendingscommissie, Cor Feenstra


 
terug