Nieuws van de Zending Nieuws van de Zending
Voorjaarszendingsweek
De opbrengst van de collecte in de voorjaarszendingsweek bedraagt €603,95. Alle gevers en ook de collectanten worden zeer bedankt voor deze mooie opbrengst. Het ingezamelde geld komt ten goede aan het 40-dagenproject ‘Een nieuw begin’ van Kerk in Actie.

Pinksterzendingsweek
Van 9 t/m 16 juni is de Pinksterzendingsweek. Er wordt gecollecteerd voor het project van Kerk in Actie ‘Bijbelverspreiding op het Chinese platteland’. Er worden in het grote China verschillende talen gesproken. Het lezen van de Bijbel in de eigen taal was een onvergetelijk moment voor Wang Chummin. ‘Alsof je eigen vader tegen je spreekt’, zei ze. ‘Ik kan dan wel Chinees lezen, maar ik begrijp het niet helemaal. Maar als ik de Bijbel in mijn eigen taal lees, begrijp ik het veel beter. Het geeft zoveel voldoening! En zo blijft onze eigen taal ook in stand.’ De zendingscommissie beveelt deze collecte van harte bij U aan. Meer informatie vindt u op www.kerkinactie.nl/bijbelvertalingchina.

Namens de zendingscommissie, Cor Feenstra
 
terug