Nieuws van de Zending Nieuws van de Zending
Pinksterzendingscollecte
De opbrengst van de pinksterzendingsweekcollecte bedraagt €554,35. Iedereen – de collectanten en de gevers – veel dank voor dit prachtige resultaat!

Zomerzendingscollecte 11 augustus
Het doel van de zomerzendingscollecte is ‘Een toekomst voor kansarme kinderen’. Stel je voor dat je kind of kleinkind opgroeit in een slechte buurt, te midden van prostitutie, drugs, diefstal, geweld en vuilnis. Wat komt er dan van hem of haar terecht, zonder begeleiding of ondersteuning? Misschien krijgt hij of zij slechte vrienden en belandt in de criminaliteit. De moeder van Kgaugelo die in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria woont, maakte zich om die reden grote zorgen om haar 8-jarige zoon. Ze heeft zelf onvoldoende tijd om naar hem om te kijken. Wat was ze blij toen kinderwerkster Sue contact legde met haar zoon. Sue werkt voor een Zuid-Afrikaanse organisatie die kansarme kinderen zoals Kgaugelo hulp biedt, onder meer in het begeleiden van school en huiswerk. Meer informatie vindt u op de website van Kerk in Actie (www.kerkinactie/onderwijszuidafrika). Van harte aanbevolen!

Namens de zendingscommissie, Cor Feenstra
 
terug