Nieuws van de Zending

Nieuws van de Zending
Betrokken predikanten opleiden in Zambia

Predikanten in Nederland hebben een breed takenpakket: naast de kerkdienst en het pastorale werk sturen ze vaak als enige betaalde kracht al het vrijwilligerswerk binnen de kerk aan. In Zambia zijn predikanten helemaal duizendpoten. Zeker in kerken op het platteland, waar
veel mensen laaggeschoold zijn. Dominees gaan daar ook over de financiën van de kerk. Gemeenteleden komen met vragen over landbouw, gezondheidszorg, werk vinden en de ontwikkeling van hun dorp. Als je dan bedenkt dat predikanten in Zambia vaak niet rondkomen van het salaris dat de kerk biedt, dan besef je dat hun werk echt een roeping is. De najaarszendingscollecte is bestemd voor de opleiding van goede predikanten in Zambia. Naast Zambiaanse docenten geven daar ook twee Nederlandse docenten les: Thijs en Marike Blok. Een aantal van de predikanten in opleiding is al voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein. Zie voor meer informatie de folder die u krijgt van de collectant die bij u langskomt voor uw bijdrage. Van harte aanbevolen! Samen zijn we Kerk in Actie.

Namens de zendingscommissie, Cor Feenstra.
www.kerkinactie.nl/kerkzambia
 
terug