Nieuws van de Zending Nieuws van de Zending

Voorjaarszendingsweek
De voorjaarszendingsweek is van 10 t/m 17 maart. Het thema en doel is dit jaar: Cuba. De Cubaanse kerken leidden een sluimerend bestaan in de communistische jaren. Het oude systeem kraakt echter in zijn voegen. De bevolking zoekt houvast en zingeving en kerken lijken te groeien. Door de verslechterende economie neemt de armoede toe. Dit wijst de kerken op hun diaconale taken. Met dat doel is er in de kerken veel behoefte aan kennis van de Bijbel en het diaconaat. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt bij het opzetten van diaconale activiteiten zoals thuiszorg en betrokkenheid bij eenzame en arme ouderen. Meer informatie vindt u in de folder die u krijgt van de collectant. De collecte voor Cuba gaat ook met ons mee in de 40-dagentijd (thema: ‘Een nieuw begin’). Samen zijn we Kerk in Actie. Van harte aanbevolen!

Namens de zendingscommissie, Cor Feenstra

 

terug