Poszegels en kaarten voor de zending Poszegels en kaarten voor de zending
Sparen voor de zending
Indrukwekkend en hartverwarmend zoals er weer is gespaard voor Kerk in Actie – Zending in Nijland. Soms grote hoeveelheden, maar ook kleine beetjes. Het maakt niet uit, want alles is zeer welkom, en daaruit blijkt uw betrokkenheid. Zo hebben velen weer meegewerkt om tot een prachtig resultaat te komen over de periode van mei 2018 tot mei 2019. Welgeteld spreken we over 23.083 postzegels, 9430 kaarten, 465 munten, 18 cartridges en 6 mobieltjes. Hartelijk dank voor uw medewerking. Blijf meedoen en probeer ook anderen daartoe aan te sporen. Hoe meer hoe liever! De opbrengst komt ten goede aan het wereldwijde werk van de zending via Kerk in Actie van de Protestantse Kerk. De landelijke totaalopbrengst over 2018 bedroeg maar liefst bijna € 29.000. Nogmaals veel dank voor al uw medewerking én voor uw betrokkenheid.

Antsje van Popta
 
terug