van de kindernevendienst van de kindernevendienst
Terug kijkend op een mooie advents- en Kersttijd lezen en werken we de komende periode over vertrouwen. We hopen dat ook nu de kinderen weer met veel plezier naar de kinderkerk komen.

Zondag 12 jan 2020 – Matteüs 3:13-17        
Vertrouw me maar

Vandaag lezen we dat Johannes de Doper mensen doopt in de Jordaan. Ook Jezus laat zich dopen. Johannes de Doper snapt daar niets van. Na Jezus’ doop gaat de hemel open en verschijnt er een duif.

Zondag 19 jan 2020 – Johannes 1:29-2:11    
Voorproefje

De eerste leerlingen verzamelen zich rond Jezus. Ze hebben gehoord dat hij de Messias is. Zij zullen bijzondere dingen meemaken, belooft Jezus. Daarvan krijgen ze een voorproefje op de bruiloft in Kana.

Zondag 26 jan 2020 – Matteüs 4:12-22         
Het licht zien

Simon en zijn broer Andreas zijn vissers. Maar opeens verandert alles. Als Jezus langskomt en hen roept, laten ze hun netten achter en volgen hem meteen. Met Jakobus en zijn broer Johannes gebeurt hetzelfde. Ze weten gewoon wat ze moeten doen.

Zondag 2 febr 2020 – Matteüs 5:1-12            
Niet zielig

Jezus vertelt zijn leerlingen over mensen die ‘zalig’ zijn. Dat is iets anders dan zielig en ook iets anders dan gezellig. Zalig betekent dat je belangrijk bent voor God.

Namens de leiding:
Dorine, Pytrik, Tjallina en Christien
 
terug