Van de kindernevendienst Van de kindernevendienst
Het thema van deze weken is: Kan jij dat? Met de kinderen staan we stil bij wat je zelf kunt en hoe een ander jou kan helpen. In de leiding van de kindernevendienst heeft Anja Tine op de vraag ‘kan jij dat?’ geantwoord dat het haar momenteel niet lukt om mee te blijven draaien, vanwege wonen in Oudega, werk en gezin. Wij vinden dit allemaal heel jammer, maar we begrijpen de situatie en wensen haar alle goeds nu ze stopt. Anja Tine, bedankt voor al je inzet!
Zondag 6 oktober – 1 Samuël 24:1-23 – Leve de koning!
Koning Saul wil David doden. Maar juist David krijgt de kans om Saul te doden. David loopt met een scherp mes op Saul af, die in een grot zit en niets doorheeft. David snijdt alleen een stuk van Sauls mantel af en laat hem in leven.
Zondag 13 oktober – 2 Samuël 1:1-16 – Wat denk je dat ik voel?
David is lang door Saul opgejaagd. Toch is hij heel verdrietig wanneer een bediende hem vertelt dat koning Saul dood is.
Zondag 20 oktober – 2 Samuël 5:6-16 – Wie bepaalt dat?
David wordt koning over Israël. Hij neemt plaats op de troon nadat koning Saul gestorven is. Koning David is gekozen door God en door de mensen.
Zondag 27 oktober – Lucas 18:9-14 – Goed genoeg
Vandaag lezen we de gelijkenis van de Farizeeër en de bedelaar. Dit verhaal vertelt dat het geen zin heeft om jezelf groter te willen maken dan een ander. God kijkt met andere ogen.

Namens de leiding,
Dorine, Pytrik, Tjallina en Christien
 
terug