Acie Kerkbalans 2022 gaat van start!

Acie Kerkbalans 2022 gaat van start!

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Vanaf 15.1 valt ook bij u de brief op de mat. Doet u dit jaar (ook weer) mee?

Na een ingewikkelde en ‘dure’ coronatijd, willen we als gemeente nu weer vooruit. We willen een plek zijn en blijven waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2022 vorm en inhoud te geven.

Naast doneren, kunt u de Actie ook ondersteunen door er aandacht voor te vragen in uw eigen omgeving. Zo laat u weten dat u het werk van onze gemeente belangrijk vindt. U kunt hier bijvoorbeeld bij vermelden dat u bijgedragen hebt en mensen uitnodigen hetzelfde te doen.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van24 tm 28 januari haalt een vrijwilliger het formulier bij u op. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op NL90Rabo 0308 7224 69 t.n.v. Coll. Van kerkrentmeesters Prot. Gem. Nijland, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2022’.

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.

Namens College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Nijland
Johannes Bakker
 
terug