woensdag 2 april 2014

Boodschap aan de Kerk

Locatie: 
 MFC de Mande
Tijdstip: 
 20.00 uur

‘BOODSCHAP AAN DE KERK’
 
Woensdag 2 april
Open gemeenteavond voor iedereen in Nijland
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: ‘De Mande’
 
De kerk zegt vaak een ‘boodschap voor de wereld’ te hebben. Ja - ook al zijn we gelukkig bescheidener geworden - dat blijft wel een opdracht en aandrijfas. Maar ook omgekeerd zullen we in de kerk open staan voor de signalen die op óns afkomen. Wat wordt van ons verwacht?
In een dorp als Nijland vervloeien soms de grenzen van dorp en kerk. Dat is prachtig. Toch zijn dorp en kerk twee kringen, die elkaar ten dele overlappen. Allemaal behoren we tot hetzelfde dorp, soms als een grote familie gevoeld, soms alleen als woon- en slaapplaats gebruikt. En in dit brede spanningsveld probeert de kerk haar stem te laten horen, als een bindende en uitdagende kracht. De klokken luiden regelmatig en er wordt door en over de kerk gesproken.
Wat vinden nu met name de mensen in het dorp, die eerder aan de rand staan of buiten de kerk om hun weg vinden, van die Protestantse Kerk in Nijland? Hebben die een ‘boodschap aan de kerk’? Vinden ze die waardevol? Missen ze wat?
Laat dus de kerk eens een toontje lager zingen en vooral ook luisteren naar dorpsgenoten, die ons iets te vertellen hebben.  
Vroeger was de kerk vaak een ‘antwoordapparaat’, nu eerder een ‘zoekmachine’, toch?
We nodigen (en dagen) iedereen uit die ‘een boodschap aan de kerk’ heeft en zullen elkaar graag ontmoeten, niet in de kerk maar voor deze gelegenheid in ons aller dorpshuis ‘De Mande’. 
 
Ds. Gerrit de Haan en de kerkenraad 

terug