Dit is de website van de Protestantse gemeente te Nijland Dit is de website van de Protestantse gemeente te Nijland
Op de website van de Protestantse gemeente te Nijland kun je/kunt u alle informatie vinden over de kerk, onze gemeente, haar activiteiten, nieuws van de predikant, nieuws van de kerkenraad, noem maar op. 

Zet hem in je/uw favorieten en blijf op de hoogte van alle activiteiten van onze kerk! 
Zoals u kunt zien is de site volop in bewerking, maar blijft voor een ieder beschikbaar. Hierdoor wordt hij ook op mobiele apparaten goed te lezen.

Onze kerkdiensten kun je altijd terugkijken en/of live volgen via:  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21824

Voor tips en vragen over de site kunt u mailen naar: Protestantsekerknijland@gmail.com

Tot ziens in onze kerk!
 
 
ACTUEEL: Hoe doen we het in de kerk?

ACTUEEL: Hoe doen we het in de kerk?
Helaas zijn de Corona regels weer aangescherpt.
Onderstaand de regels zoals deze nu binnen onze Kerk gelden:We volgen de Kerkdiensten en (Kerst)vieringen zoveel mogelijk On-Line via  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21824
Onze Kerk is echter niet gesloten
Er is ruimte voor maximaal 50 aanwezigen, excl. medewerkenden. Indien er 50 aanwezigen binnen zijn, wordt u daar buiten al over geïnformeerd en uitgenodigd om de dienst thuis online mee te vieren.
We houden bij bezoek aan de Kerk voldoende afstand
Dragen een mondkapje bij verplaatsingen
En we zingen ingetogen.
Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, wordt dit op de website vermeld. 

De kerkenraad.
 
 
Kerstmuziek voor en door NIJLAND

Kerstmuziek voor en door NIJLAND
Afgelopen Kerstnacht heeft u een Muzikale Kerstgroet in Nijland kunnen meemaken.
Wij kwamen bij u langs met een 'Muzikale Kerstgroet'. Zo beleefden we 'mei elkoar' in alle eenvoud de kerstnacht. 
In bijgaande link ziet u een impressie: Link


 
 
Van de predikant

Open maaltijd PKN Nijland
Van de predikant
Lees hier de bijdrage van onze dominee Ds. Hans de Waal, met daarin pastoraal nieuws, informatie over de kerkdiensten en een persoonlijke noot!
http://www.kerknijland.nl/gemeente
 
Acie Kerkbalans 2022 gaat van start!

Acie Kerkbalans 2022 gaat van start!

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Vanaf 15.1 valt ook bij u de brief op de mat. Doet u dit jaar (ook weer) mee?

Na een ingewikkelde en ‘dure’ coronatijd, willen we als gemeente nu weer vooruit. We willen een plek zijn en blijven waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2022 vorm en inhoud te geven.

Naast doneren, kunt u de Actie ook ondersteunen door er aandacht voor te vragen in uw eigen omgeving. Zo laat u weten dat u het werk van onze gemeente belangrijk vindt. U kunt hier bijvoorbeeld bij vermelden dat u bijgedragen hebt en mensen uitnodigen hetzelfde te doen.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van24 tm 28 januari haalt een vrijwilliger het formulier bij u op. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op NL90Rabo 0308 7224 69 t.n.v. Coll. Van kerkrentmeesters Prot. Gem. Nijland, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2022’.

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.

Namens College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Nijland
Johannes Bakker
 
 
Van de Kindernevendienst!

Van de Kindernevendienst!
Elke eerste zondag van de maand hebben wij een Kindernevendienst tijdens onze kerkdiensten. Op de site kun je meer lezen! Jij komt toch ook?
Lees meer op bijgaande link: http://www.kerknijland.nl/kinderen
 
Nieuws van de diaconie Nieuws van de diaconie
Lees alle informatie van onze Diaconie hier: http://www.kerknijland.nl/diaconie
Wilt u een gift overmaken, doe dit dan onder vermelding van ‘Corona’. Van harte aanbevolen.
Het rekeningnummer van de Diaconie te Nijland is NL78 RABO 0142 3396 52.
 
Actueel nieuws van de Kerkrentemeesters Actueel nieuws van de Kerkrentemeesters
Mocht u een bijdrage willen geven aan de kerk, dan kan dit op onderstaand rekeningnummer. Alvast hartelijk dank!
NL90 RABO 0308 7224 69 t.n.v. COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS VAN DE PROT GEMEENTE NIJLAND.

Lees alles van de Kerkrentemeesters: http://www.kerknijland.nl/kerkrentmeesters
 
Nieuws van de Zendingscommissie Nieuws van de Zendingscommissie
Lees het nieuws op : http://www.kerknijland.nl/diaconie
 
Privacy verklaring PKN Nijland Privacy verklaring PKN Nijland

http://www.kerknijland.nl/privacyverklaring.aspx
 
Foto albums van onze kerkelijke activiteiten Foto albums van onze kerkelijke activiteiten
Klik op de link om alle fotoalbums van afgelopen jaren te bekijken. http://www.kerknijland.nl/fotoalbum_divers