Gemeenteberaad en toekomst pastorie!

Gemeenteberaad en toekomst pastorie!
Op 23 april jl. was er na afloop van de kerkdienst het gemeenteberaad. Het verslag hiervan kunt u lezen via deze link.
Tijdens dit beraad is er door de kerkrentmeesters informatie gegeven over de toekomst van de pastorie.
Een korte samenvatting van deze informatie kunt u lezen via deze link.
Na eerdergenoemd gemeenteberaad heeft de Kerkenraad besloten het volgende gemeenteraad vooreerst uit te stellen. De uitkomst van het beraad vraagt meer tijd dan eerst was voorzien.
Zodra de Kerkenraad zo ver is, zal er een nieuwe datum voor een volgend gemeenteberaad worden gecommuniceerd.
Heeft u tussentijds vragen aan de Kerkenraad over het onderwerp pastorie, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de voorzitter of scriba van de kerkenraad.
 
terug