Kerkbalans: Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Kerkbalans: Geef vandaag voor de kerk van morgen!
Actie Kerkbalans 2023 is van start!  

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Deze week valt ook bij u de brief op de mat. Doet u dit jaar (ook weer) mee?

Na lastige jaren staan de deuren van de kerk nu gelukkig weer wagenwijd open. Daar zijn we dankbaar voor! Het is ook het moment dat we als gemeente weer op volle kracht vooruit willen en kunnen. We willen een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2023 vorm en inhoud te geven.

Naast doneren, kunt u de Actie ook ondersteunen door er aandacht voor te vragen in uw eigen omgeving. U kunt bijvoorbeeld de Kerkbalansberichten delen. Zo laat u weten dat u het werk van onze gemeente vindt. U kunt hier bijvoorbeeld bij vermelden dat u bijgedragen hebt en mensen uitnodigen hetzelfde te doen.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 23 tm 28 januari haalt een vrijwilliger het formulier bij u op. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op NL90 RABO 0308 7224 69 t.n.v. Coll. Van Kerkrentm. Prot. Gem. Nijland, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2023’.

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!

Johannes Bakker
College van Kerkrentmeesters
terug