Zondag 21 mrt 2021  om 09.30 uur
Voorganger: Ds. Hans de Waal
Kerkdienst: 5e zondag veertigdagentijd
Organist: Taeke van Popta

Collecten        1. Diaconie: Indonesië 2. Kerk
De dienst is ook te bekijken en te beluisteren via: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21824

terug