woensdag 3 november 2021  om 19.30 uur
Voorganger: Ds. Hans de Waal
Dankdag voor Gewas en Arbeid
Organist: Taeke van Popta

Collecte          1. Oikocredit 2. Kerk
 

terug