zondag 30 januari 2022 om 09.30 uur

Kerkdienst
Voorganger(s): Ds. S. de Jong te Joure
Organist: Taeke van Popta

Collecte          1. Light for the world
                        2. Kerk
Extra collecte  JOP jeugdwerk
 

terug