zondag 3 juli 2022 om 09.30 uur

Kerkdienst met afscheid groep 8 Kindernevendienst
Voorganger(s): Ds. Hans de Waal
Organist: Jan Sterenberg

Collecte          Kerk
Uitgangscollecte        Werelddiaconaat
Koffiedrinken na de dienst
 

terug