zondag 25 september 2022 om 09.30 uur

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger(s): Ds. Hans de Waal
Organist: Taeke van Popta

Collecten       
1. Kerk in Actie: Colombia
2. Kerk
 

terug