zondag 27 november 2022 om 09.30 uur

1e adventsdienst - Heilig Avondmaal
Voorganger(s): De heer M. van Blanken te Sneek
Organist: Sietze Kraak

Collecte          1. Diaconie
Extra collecte: Werelddiaconaat
Kindernevendienst
Koffiedrinken na de dienst
 

terug