zondag 4 december 2022 om 09.30 uur

2e adventsdienst m.m.v. Het Fries Seniorenkoor
Voorganger(s): De heer C. van Rijn te Sneek
Organist: Taeke van Popta

Collecte          1.Diaconie 2. Kerk
Uitgangscollecte: plaatselijk jeugdwerk
Kindernevendienst
 

terug