zondag 26 maart 2023 om 09.30 uur

Kerkdienst 5e zondag 40 dagen tijd
Voorganger(s): Ds. J.L. de Haan uit Sint Annaparochie
Organist: Wim Dijkstra

Collecte         
1.Werelddiaconaat Bangladesh
2.Kerk
Uitgangscollecte: plaatselijk jeugdwerk
Kindernevendienst

terug