zondag 11 september 2022 om 09.30 uur

STARTZONDAG met kerkdienst om half tien!
Voorganger(s): Ds. Hans de Waal
Organist: Sietze Kraak

Collecten       
1. Diaconie Fryslân
2. Kerk
3. JOP jeugdwerk

Na de dienst is er koffiedrinken (en meer)!

terug