zondag 10 september 2023 om 09.30 uur

Kerkdienst
Voorganger(s): Pastor C. van Rijn te Sneek
Organist: Taeke van Popta

Collecte:        
1 Werelddiaconaat
2 Kerk
Extra collecte: JOP jeugdwerk
 

terug