zondag 17 september 2023 om 09.30 uur

Kerkdienst (vanaf 9 uur koffiedrinken)
Voorganger(s): Mevr. H. Plantinga-Folkertsma te Workum
Organist: Sietze Kraak

Collecte         
1. Werelddiaconaat Myanmar
2. Kerk
 

terug