Nalatenschap van Sytse ten Hoeve: ‘Fûns Nijlân’ Nalatenschap van Sytse ten Hoeve: ‘Fûns Nijlân’
Op nieuwjaarsmorgen 2016 overleed ons gemeentelid Sytse ten Hoeve. Van 1976 tot 2006 was hij directeur van het Fries Scheepvaart Museum. Daarvoor was hij onderwijzer in Nijland. Toen Sytse ten Hoeve directeur werd van het museum verhuisde hij niet naar Sneek maar bleef wonen in zijn geliefde Nijland. Sytse ten Hoeve was historisch onderzoeker in hart en nieren. In talloze boeken en artikelen kunnen we de resultaten van zijn onderzoekswerk lezen. In zijn laatste grote publicatie over onze Nicolaaskerk is niet alleen de historie van het gebouw vastgelegd, maar ook hoe de restauratieprojecten zijn verlopen. Bij die projecten speelde hij een belangrijke rol. Ook over de geschiedenis van het dorp heeft hij veel gepubliceerd. Hij was verknocht aan de kerk en het dorp. Aan de voet van de toren vond Sytse ten Hoeve zijn laatste rustplaats. Niet alleen in zijn publicaties leeft Sytse ten Hoeve voort, maar ook in zijn nalatenschap. Een groot deel van zijn bezit liet hij na aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. Deze Stichting is bekend van de Anjercollecte, van de financiële steun aan culturele doeleinden én van de fondsen op naam. Zo bepaalde Sytse ten Hoeve in zijn testament dat het vermogen uit zijn bezit moest worden ondergebracht bij het ‘FûnsNijlân’ van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het ‘FûnsNijlân’ is in de eerste plaats bestemd voor het verlenen van steun aan de Protestantse gemeente van Nijland bij het in stand houden en exploiteren van haar kerkgebouw. Verder kunnen de opbrengsten van het fonds worden aangewend voor het in stand houden van rijksmonumenten in Nijland en het beschermde dorpsgezicht. Voorts mag voor publicaties over de geschiedenis van het dorp een beroep worden gedaan op het ‘FûnsNijlân’. Door de instelling van dit fonds blijft er een bijzondere betrokkenheid tussen Sytse ten Hoeve en het onderhoud en aanzien van ‘zijn’ kerk en dorp. Het stemt ons zeer dankbaar. Het fonds is inmiddels een feit. Verdere informatie omtrent het indienen van aanvragen zal, als het goed is, op korte termijn worden verstrekt door het Prins Bernhard Cultuurfonds te Amsterdam. De kerkenraad houdt u op de hoogte.
 
Taeke van Popta
terug