Omtinkers!

Omtinkers!
Wy binne allegeare omtinkers.

Maar ‘Omtinken’, wat is dat eigenlijk? Aandacht hebben voor ‘Iets of íemand’. Oprecht aandachtig zijn, opmerkzaam, oplettend, voorzichtig, met zorg. 

Wij weten dat alles wat áándacht krijgt groeit. Misschien is dat wel het belangrijkste in de liefde. Hoe dat kan? Een mens wil gezien, gehoord en gekend worden. En dat is precies wat er gebeurt in het christelijk geloof. Aandacht kríjgen en aandacht géven.
Als je ‘werken, bidden en bewonderen’ (naar het bekende lied van Ramses Shaffy) als levenshouding hebt, dan heb je een mooi leven met een mooi inspirerend geloof. De verwondering – voor hemelse wijsheid en aards geluk,
voor een mooie ontmoeting gaat over dánkbaarheid. Over de kracht van dankbaarheid en over dankbaarheid als levenshouding. Over danken als de hoogste vorm van het gebed.
Je zegeningen zijn niet vanzelfsprekend, sta open voor de wonderen in je leven.
‘Dankbaarheid is een zuster van de verwondering en als ze samen hand in hand optrekken, dan weet niemand wie precies wie meetrekt.’
Of om het met een mooie bijbeltekst te zeggen: ‘Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat je nodig hebt en dank Hem in al je gebeden.’ Filippenzen 4 : 6

Jur Majoor
 
terug