Van de zendingscommissie Van de zendingscommissie
Pinksterzendingsweek 5 t/m 12 juni
Het doel van de Pinksterzendingscollecte is dit jaar: ‘Zuid-Afrika. Bijbel brengt arme boeren in actie’. Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al
generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingshulporganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met bijbelverhalen en leert de boeren ook hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van ‘jong geleerd, oud gedaan’ investeert de organisatie juist ook in kinderen, zodat er een structurele verbetering van de levensomstandigheden optreedt. De zendingscommissie beveelt deze collecte van harte bij u aan! Laat het pinkstervuur ook u verwarmen.

Namens de zendingscommissie, Cor Feenstra
 
terug