Van de zendingscommissie Van de zendingscommissie
Opbrengst pinkstercollecte
De opbrengst van de Pinksterzendingsweekcollecte voor het project ‘Bijbelcompetitie stimuleert Bijbel lezen in Egypte’ van Kerk in Actie bedraagt €583,05. De
zendingscommissie wil alle gulle gevers en de collectanten hartelijk bedanken voor dit mooie resultaat.

Zomerzendingscollecte 15 augustus
Op zondag 15 augustus is de uitgangscollecte na de kerkdienst bestemd voor christenen in Pakistan. In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee, onder wie veel jongeren. De zendingscommissie beveelt deze collecte van harte
bij u aan. Meer informatie vindt u in de folder bij dit Ringblad.

Namens de zendingscommissie, Cor Feenstra
 
terug