Zendingsnieuws! Zendingsnieuws!
De opbrengst van de voorjaarszendingsweekcollecte van Kerk in Actie, bestemd voor Theologisch Onderwijs in Libanon in het Midden-Oosten, bedraagt €647,25. Dat is een prachtig bedrag waar de ontvangers blij mee zullen zijn. Alle gulle gevers en collectanten hartelijk bedankt voor deze mooie opbrengst.

Namens de zendingscommissie, Cor Feenstra
 
terug