Beleidsplan 2016-2019

In december 2015 heeft de kerkenraad, na een presentatie en inspraak op de gemeenteavond in november, het nieuwe beleidsplan van onze gemeente vastgesteld. Het is 'een plaatsbepaling, intentieverklaring en richtlijn voor de komende vier jaren' (p. 4). Hier kunt u het eens goed nalezen.

terug