seizoen 2021 - 2022 seizoen 2021 - 2022
Van de kindernevendienst,

Er staan veel prachtige verhalen in de Bijbel. Verhalen die verrassen en ontroeren, verhalen die aan het denken zetten of je gedachten juist even rust geven. Een van de vele wonderlijke verhalen staat in Johannes 9, waar Jezus een blinde man geneest. Hij kan weer zien!

Prachtig natuurlijk. Maar daarmee is het verhaal nog lang niet afgelopen. Zijn buren vragen zich openlijk af of hij wel echt is wie ze denken dat hij is, de Farizeeën mopperen dat het sabbat is, de joodse elite gelooft niet dat hij echt blind geweest is en uiteindelijk worden zelfs zijn ouders erbij gehaald. (‘Ja, dit is echt onze zoon,’ zeggen zij. ‘En vroeger was hij blind. Maar waarom hij dat nu niet meer is, weten we niet.’)

 Het verhaal is bijna aandoenlijk in al zijn onrust, onzekerheid en rumoer. En tegelijk is het tekenend voor het onbegrip en de spanning, die in het Johannesevangelie voelbaar toeneemt. Wie is hier nou eigenlijk blind? En wie is bereid om zich de ogen te laten openen? Het thema van deze periode is: Open je ogen. Dat is niet alleen een uitnodiging voor die blinde man, maar voor iedereen. Voor de buren, de Farizeeën, de Judeeërs en de ouders van de man; en ook voor ons, als wij de verhalen lezen. Wie zijn of haar ogen opent voor het wonder van het evangelie, ziet volstrekt nieuwe dingen.

Er is weer kindernevendienst op zondag 5 september, zondag 3 oktober en zondag 7 november.

Iedereen is Welkom!!

Wilt u ook persoonlijk op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten? Meld je dan aan:  kinderkerk-nijland@hotmail.com.

Lieve groet van:
Tjallina, Pytrik, Saagry, Anne-Marlijn en Christien
 
terug