Tsjerkepaad 2023 Tsjerkepaad 2023
De 11 zaterdagen tussen 1 juli t/m 9 september is de kerk open van 13.30 uur - 17.00 uur.

Deze zomer besteden we extra aandacht aan vier jongemannen uit Nijland die gevallen zijn in de strijd voor vrijheid en recht of door oorlogsgeweld tijdens de 2e wereldoorlog. Hun nagedachtenis wordt geëerd op twee gedenkstenen op twee steunberen aan de zuidmuur van de Nicolaaskerk te Nijland.
Taeke van Popta heeft een korte levensbeschrijving gemaakt van deze vier jongemannen. 
Het gaat om: Lieuwe T Breeuwsma; Theunis Jan Brouwer; Klaas Breeuwsma; Corrie van Slageren ( George Wilhelm Theodoor Steinberg)
Het boekje:' Gesneuveld door oorlogsgeweld'   bevat o.a. foto's van alle vier jongemannen en is tijdens Tsjerkepaad te koop in de kerk of via onderstaande personen.
Verder is er een tentoonstelling met documenten, brieven en andere aandenkens. (beschikbaar gesteld door familieleden) en geplaatst in vitrines.
We hopen op veel belangstelling van bezoekers.

Taeke van Popta, Matty Breeuwsma en Geertje Haringa
 
terug