zondag 15 maart 2020

**WEGENS CORONA UITGESTELD** Tweede Sietse ten Hoeve Lezing

Locatie: 
 Nijlanf Nicolaaskerk
Tijdstip: 
 15.00  - 16.00

Tweede Sytse ten Hoeve-lezing: ‘Stenen getuigen’
SCANN (Stichting Culturele Activiteiten Nicolaaskerk Nijland) organiseert zondagmiddag 15 maart 2020 weer de Sytse ten Hoeve-lezing. Vorig jaar gebeurde dat voor het eerst. Sytse ten Hoeve (Leeuwarden, 1945) kwam in 1968 als onderwijzer aan de christelijke lagere school naar Nijland. Van 1975 tot 2006 was hij directeur van het Fries Scheepvaart Museum in Sneek. Hij heeft veel onderzoek gedaan en gepubliceerd op het gebied van Friese streek-, kunst- en kerkgeschiedenis, kerkbouw en kerkinrichting. In 2014 verscheen zijn monumentale boek over de geschiedenis van de Nicolaaskerk. Sytse ten Hoeve overleed op 1 januari 2016 op 70-jarige leeftijd. Om het werk en de betekenis van Sytse ten Hoeve voort te laten leven organiseert SCANN jaarlijks de Sytse ten Hoeve-lezing. Vorig jaar was de lezing gewijd aan de ontstaansgeschiedenis van Nijland. In de tweede lezing ‘Stenen getuigen’ zal Elleke Makkes van der Deijl ingaan op bijzondere grafzerken in de Nicolaaskerk en de rest van de provincie. De kunsthistorica heeft een tijdlang het beeldhouwwerk op deze graftekens in de Friese kerken bestudeerd. Voor dat doel is zij toen ook in de Nicolaaskerk geweest. Zij kende dhr. Ten Hoeve door een aantal gemeenschappelijke samenwerkingsverbanden. In 785 na Christus voerde Karel de Grote een wet in, die het cremeren van mensen verbood. Vanaf die tijd werd begraven de norm en kwamen er grafmonumenten en gedenkstenen. Zo kon men de herinneringen aan de overledene levend houden en hadden nabestaanden een plek om te bezoeken. De grafstenen en grafzerken die uit vroegere tijden bewaard zijn gebleven, zijn vaak groot en gedecoreerd. Status en rijkdom van de overledene speelde daarbij een rol. Zondagmiddag 15 maart is er een gratis lezing (een vrijwillige bijdrage is uiteraard welkom) in de kerk te Nijland. Inloop vanaf 15.00 uur met een kopje koffie/thee. Om 15.15 uur begint de lezing, die inclusief pauze ongeveer een uur duurt.
 

terug