algemeen algemeen

Voorzitter:              H. Punter

Secretaris:             M. Sijperda-De Boer

Penningmeester:   B. Tolsma

Algemeen:             C. Feenstra

 
Nieuws van de Diaconie Nieuws van de Diaconie
Collecteopbrengsten

30 aug €150,65 Kerk in Actie: Versterk de kerk in Ghana
6 sep    €57,80 Samenwerkende voedselbanken Friesland
13 sep  €130,30 Samen voor Beiroet
20 sep  €52,30 Kerk in Actie: Versterk de kerk wereldwijd
Als u een bijdrage voor een bepaalde collecte wilt geven via een bankoverschrijving, dan kan dat onder vermelding van het collectedoel op rekening NL78RABO0308722469 t.n.v. de diaconie van Nijland.
Bedankt voor uw gaven!

Collectedoelen

4 okt    Open Doors, hulp aan vervolgde christenen
11 okt  Kerk in Actie: Operatie Sprinkhaan, verjaag de honger
18 okt  Kerk in Actie: Werelddiaconaat: Met zusters werken aan voldoende voedsel in Rwanda
25 okt  Bouwen met de Bouma’s
Van harte aanbevolen!

Bloemengroet

De bloemen uit de dienst zijn met een hartelijke groet van de gemeente gegeven aan: 6 sep. Albert Jan Adema, Botniastrjitte (mede namens de kinderkerk); 13 sep. dhr. Wim Bosma, Singel; 20 sep. mw. Paula Boonstra, Koarnleane.

Open Maaltijd

De Open Maaltijd gaat weer van start! In de consistorie van de kerk is het mogelijk om ook in coronatijd, dus met de nodige onderlinge afstand en bedachtzaamheid, samen te komen voor een smakelijke en gezellige maaltijd. De eerste maaltijd is op dinsdag 13 oktober om 18.00 uur. Opgave kan op het formulier in de voorkerk of bij een van de diakenen voor 12 oktober. Van harte welkom!

Namens de diaconie, Mintje Sieperda-de Boer

 
 
Postzegels en kaarten voor de Zending Postzegels en kaarten voor de Zending

Er is weer volop gespaard via de protestantse gemeente van Nijland voor het zendingswerk van Kerk in Actie. In de periode mei 2019 t/m mei 2020 maar liefst 27.353 postzegels, 8906 kaarten, 27 cartridges, 23 mobieltjes en 43 munten. Daarbij zijn ook meegerekend de spaaropbrengsten van de protestantse gemeenten van Oosthem, Abbega en Folsgare en Heeg. Een geweldig resultaat. Allen die daaraan hebben bijgedragen worden heel hartelijk bedankt. Landelijk bedroeg de opbrengst €23.482. Dit komt ten goede komt aan het werk van Kerk in Actie. Vrijwilligers op landelijk niveau sorteren de postzegels en kaarten. Ze verhandelen de postzegels via verkoopadressen in Nederland en nationale en internationale beurzen en de kaarten verkopen ze aan verzamelaars op beurzen en bieden ze te koop aan via websites als marktplaats.nl. Ongebruikte mobieltjes en lege toners en cartridges kunnen opnieuw gevuld worden. Via een bedrijf ontvangt Kerk in Actie daarvoor een vergoeding. De munten gaan naar handelaars en verzamelaars. Nogmaals dank voor uw betrokkenheid en het meesparen. Hopelijk blijft u ermee doorgaan!
Antsje van Popta
 
 
Opbrengst Voorjaars Zendingsweek 2020 Opbrengst Voorjaars Zendingsweek 2020
De opbrengst van de voorjaarszendingsweekcollecte, bestemd voor het project van Kerk in Actie ‘De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten’, bedraagt €537,07. Iedereen, de gulle gevers en de collectanten, hartelijk bedankt voor deze mooie opbrengst! Helaas gaat de pinksterzendingsweekcollecte die gepland stond voor 31 mei t/m 7 juni vanwege het coronavirus niet door. U kunt uw gift wel opsparen of overmaken naar Kerk in Actie of de diaconie.
 
Namens de zendingscommissie: Cor Feenstra.