algemeen algemeen

Voorzitter:              H. Punter

Secretaris:             M. Sijperda-De Boer

Penningmeester:   B. Tolsma

Algemeen:             C. Feenstra

 
Nieuws van de Diaconie Nieuws van de Diaconie
Diaconiereisje gaat niet door!
Tot haar grote spijt heeft de diaconie moeten besluiten om het diaconiereisje, gepland voor 4 juni a.s., af te gelasten. Doordat de maatregelen omtrent het coronavirus door de regering zijn verlengd, is het sowieso niet mogelijk om afspraken te maken met recreatieve organisaties en locaties, nog los van de vraag of het verstandig is om onder zulke omstandigheden iets te organiseren. We zijn nog wel aan het ‘harsenskraabjen’ over een gezellige middag om het komende winterseizoen mee te beginnen. Maar dat is nog ver weg. Als dat doorgaat wordt u uiteraard op de hoogte gesteld.

Collecten
Nu er in de erediensten niet gecollecteerd wordt, vraagt de diaconie uw aandacht om toch aan de projecten van Kerk in Actie te blijven denken. We willen vooral projecten blijven steunen in armere landen, die immers ook te kampen hebben met de gevolgen van de coronacrisis, maar minder middelen en mogelijkheden hebben om deze gevolgen op te vangen. Ook in crisistijd blijven wij een diaconale gemeente en worden we geroepen om te geven. Wilt u een gift overmaken, doe dit dan onder vermelding van ‘Corona’. Van harte aanbevolen. Het rekeningnummer van de Diaconie te Nijland is NL78 RABO 0142 3396 52. De diaconie bedankt de gemeenteleden die in de afgelopen periode reeds een gift hebben overgemaakt, een bedrag van in totaal €350. Dank voor uw gaven. Allen een goede gezondheid en sterkte gewenst in deze coronatijd.

Namens de diaconie, Mintje Sieperda-de Boer
 
 
Opbrengst Voorjaars Zendingsweek 2020 Opbrengst Voorjaars Zendingsweek 2020
De opbrengst van de voorjaarszendingsweekcollecte, bestemd voor het project van Kerk in Actie ‘De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten’, bedraagt €537,07. Iedereen, de gulle gevers en de collectanten, hartelijk bedankt voor deze mooie opbrengst! Helaas gaat de pinksterzendingsweekcollecte die gepland stond voor 31 mei t/m 7 juni vanwege het coronavirus niet door. U kunt uw gift wel opsparen of overmaken naar Kerk in Actie of de diaconie.
 
Namens de zendingscommissie: Cor Feenstra.