algemeen algemeen

Voorzitter:              H. Punter

Secretaris:             M. Sijperda-De Boer

Penningmeester:   B. Tolsma

Algemeen:             C. Feenstra

 
Nieuws van de Diaconie Nieuws van de Diaconie
Collecteopbrengsten
De diaconie bedankt een ieder die gehoor heeft gegeven aan de oproep om een diaconale gift te (blijven) geven. Als diaconie hebben we in de afgelopen periode de volgende giften kunnen overmaken: €107,50 naar Stichting Sint Maarten, €97,50 naar Kerk in Actie, afdeling Werelddiaconaat en €195 naar Noodhulp Corona in armere gebieden.
Bedankt voor uw gaven!

Collectedoelen
12 juli  Diaconie in Nijland
19 juli  Diaconie in Nijland
26 juli  Diaconie in Nijland
2 aug   Diaconie in Nijland
9 aug   Diaconie in Nijland
16 aug Kerk in Actie: Rwanda
23 aug Diaconie in Nijland
30 aug Kerk in Actie: Ghana
Van harte aanbevolen!
    
Namens de diaconie, Mintje Sieperda-de Boer
 
 
Postzegels en kaarten voor de Zending Postzegels en kaarten voor de Zending

Er is weer volop gespaard via de protestantse gemeente van Nijland voor het zendingswerk van Kerk in Actie. In de periode mei 2019 t/m mei 2020 maar liefst 27.353 postzegels, 8906 kaarten, 27 cartridges, 23 mobieltjes en 43 munten. Daarbij zijn ook meegerekend de spaaropbrengsten van de protestantse gemeenten van Oosthem, Abbega en Folsgare en Heeg. Een geweldig resultaat. Allen die daaraan hebben bijgedragen worden heel hartelijk bedankt. Landelijk bedroeg de opbrengst €23.482. Dit komt ten goede komt aan het werk van Kerk in Actie. Vrijwilligers op landelijk niveau sorteren de postzegels en kaarten. Ze verhandelen de postzegels via verkoopadressen in Nederland en nationale en internationale beurzen en de kaarten verkopen ze aan verzamelaars op beurzen en bieden ze te koop aan via websites als marktplaats.nl. Ongebruikte mobieltjes en lege toners en cartridges kunnen opnieuw gevuld worden. Via een bedrijf ontvangt Kerk in Actie daarvoor een vergoeding. De munten gaan naar handelaars en verzamelaars. Nogmaals dank voor uw betrokkenheid en het meesparen. Hopelijk blijft u ermee doorgaan!
Antsje van Popta
 
 
Opbrengst Voorjaars Zendingsweek 2020 Opbrengst Voorjaars Zendingsweek 2020
De opbrengst van de voorjaarszendingsweekcollecte, bestemd voor het project van Kerk in Actie ‘De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten’, bedraagt €537,07. Iedereen, de gulle gevers en de collectanten, hartelijk bedankt voor deze mooie opbrengst! Helaas gaat de pinksterzendingsweekcollecte die gepland stond voor 31 mei t/m 7 juni vanwege het coronavirus niet door. U kunt uw gift wel opsparen of overmaken naar Kerk in Actie of de diaconie.
 
Namens de zendingscommissie: Cor Feenstra.