Dit is de website van de Protestantse gemeente te Nijland

Lente
Dit is de website van de Protestantse gemeente te Nijland
Op de website van de Protestantse gemeente te Nijland kun je/kunt u alle informatie vinden over de kerk, onze gemeente, haar activiteiten, nieuws van de predikant, nieuws van de kerkenraad, noem maar op. 

Zet hem in je/uw favorieten en blijf op de hoogte van alle activiteiten van onze kerk! 
Zoals u kunt zien is de site volop in bewerking, maar blijft voor een ieder beschikbaar. Hierdoor wordt hij ook op mobiele apparaten goed te lezen.

Voor tips en vragen over de site kunt u mailen naar: 

Tot ziens in onze kerk!
 
 
Actualiteit rond corona en onze gemeente

Actualiteit rond corona en onze gemeente
Niemand kan zich een situatie heugen dat de klokken op zondagochtend niet geluid hebben en de kerk gesloten bleef, zelfs niet in de oorlog. Momenteel is dat wel het geval. We volgen de richtlijnen van de Nederlandse overheid, het RIVM, de Protestantse Kerk en de Classis Fryslân, die ook een samenkomst van minder dan 100 mensen sterk ontraden.
Ook in kleine kring geven we elkaar geen hand en bewaren we gepaste afstand. Op zondag 15 maart bleef de kerk voor het eerst dicht en was er geen kerkdienst.

Nu bekend is dat de richtlijnen van overheid en RIVM minstens tot 28 april zijn verlengd, gaan wij in onze gemeente vieringen houden via de Kerkomroep.nl.
De vieringen staan met de link in de agenda op onze website inclusief de aanvangstijd, en worden gehouden in de kleinst mogelijke kring (ouderling, diaken, predikant, koster en organist).
Om deze diensten thuis online mee te kunnen maken gaat u naar de website in deze link http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21824 en klikt dan op de "live-verbinding met de kerk". Ziet u de verbinding niet, laadt dan de pagina opnieuw, via het cirkelpijltje naast de regel waarin de website staat genoemd.

 
 
Van de predikant Van de predikant
Lees hier de bijdrage van Ds. Hans de Waal: 
http://www.kerknijland.nl/gemeente
 
Psalm 23 Psalm 23
1In Davidspsalm.
De Heare is myn hoeder, neat bin ik brek,
2troch Him mei ik lizze yn griene greiden,
Hy bringt my by wetters dêr’t ik rêst fyn.
3Hy lit my wer ta mysels komme,
Hy liedt my op rjochte paden
om ’e wille fan syn namme.
4Al gean ik troch in delling fol djippe skaden,
ik bin net bang foar ûnheil,
want Jo binne deun by my;
jo stôk en jo stêf
dy fertreaste my.
5Jo meitsje my de tafel ree
foar de eagen fan myn benearders.
Jo salvje my de holle mei oalje
en myn beker rint oer.
6Kleare goedens en geunst sille my folgje
al myn libbensdagen;
en ik sil in fêst plak hawwe yn it hûs fan de Heare,
salang’t de dagen duorje.

(Nije Fryske Bibeloersetting)
 
Concept beleidsplan 2020-2023 is t/m 31 mei 2020 ter inzage.

Concept beleidsplan 2020-2023 is t/m 31 mei 2020 ter inzage.
Via onderstaande link kunt u het Concept Beleidsplan 2020-2023 downloaden. Reacties en/of opmerkingen kun je richten aan Kerkenraad of predikant.

Link naar Concept Beleidsplan 2020-2023

 
 
Nieuws van de diaconie Nieuws van de diaconie
Lees alle informatie van onze Diaconie hier: http://www.kerknijland.nl/diaconie
 
Actueel nieuws van de Kerkrentemeesters Actueel nieuws van de Kerkrentemeesters
Mocht u een bijdrage willen geven aan de kerk, dan kan dit op onderstaand rekeningnummer. Alvast hartelijk dank!
NL90 RABO 0308 7224 69 t.n.v. COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS VAN DE PROT GEMEENTE NIJLAND.

Lees alles van de Kerkrentemeesters: http://www.kerknijland.nl/kerkrentmeesters
 
Van de Kindernevendienst!

Van de Kindernevendienst!
Elke zondag hebben wij een Kindernevendienst tijdens onze kerkdiensten. Op de site kun je meer lezen! Jij komt toch ook?
Lees meer op bijgaande link: http://www.kerknijland.nl/kinderen
 
Nieuws van de Zendingscommissie Nieuws van de Zendingscommissie
Lees het nieuws op : http://www.kerknijland.nl/diaconie
 
Privacy verklaring PKN Nijland Privacy verklaring PKN Nijland

http://www.kerknijland.nl/privacyverklaring.aspx
 
Foto albums van onze kerkelijke activiteiten Foto albums van onze kerkelijke activiteiten
Klik op de link om alle fotoalbums van afgelopen jaren te bekijken. http://www.kerknijland.nl/fotoalbum_divers