Van de kindernevendienst Van de kindernevendienst

Stel je voor dat je wordt uitgekozen uit heel veel mensen. Iemand wijst je aan – ja, jij! Jou bedoel ik! Het kan een hele eer zijn als juist jij wordt uitgekozen. Maar het kan ook lastig zijn, als het gaat om iets dat gedaan moet worden. Moet jij dat doen? We lezen deze weken uit het boek Ester. Uit heel veel meisjes wordt zij gekozen tot nieuwe koningin in het grote Perzische rijk. Dat is natuurlijk bijzonder. Later blijkt dat het ook een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. De oom van Ester vertelt haar dat juist zij iets moet doen tegen het verschrikkelijke plan van minister Haman. Misschien is ze dáárom wel koningin geworden…
13 januari – Lucas 3:15-16, 21-22 – Hij hoort bij God
Johannes doopt mensen in de Jordaan. Is hij de messias? Johannes vertelt dat hij dat niet is. Als Johannes even later Jezus doopt, weten de mensen dat Jezus de Zoon van God is.
20 januari – Ester 2:1-17 – Jij bent het!
Vanaf deze zondag lezen we zes keer uit het boek Ester. Koning Ahasveros zoekt een koningin. Uit het land komen meisjes naar het paleis, ze maken zich mooi en proberen bij de koning in de smaak te vallen. Uiteindelijk kiest hij een joods, buitenlands meisje: Ester.
27 januari – Ester 3 – Macht en vrijheid
Deze week maken we kennis met Haman, één van de ministers van de koning. Hij heeft gruwelijke plannen om het Joodse volk uit te roeien. Met de kinderen staan we stil bij macht en vrijheid.
3 februari – Ester 4 – Doe iets!
De oom van Ester, Mordechai, verschijnt voor de koningspoort. Hij is diep in de rouw vanwege het lot dat zijn volk boven het hoofd hangt. Hij vraagt Ester om hulp.

Alle kinderen zijn weer van harte welkom in 2019!
Namens de leiding van de kindernevendienst,
Dorine, Sieta, Tjallina, Anja Tine en Christien

 

lees meer »
 
Wat is kindernevendienst?

Wat is kindernevendienst?


Alle kinderen vanaf 4 jaar (of iets jonger) zijn welkom.
Elke zondag 9.30 uur in de kerk

lees meer »