Update Kerkdiensten en Corona

Update Kerkdiensten en Corona
Beste dorpsgenoten en gemeenteleden,
 
Op 5 oktober jl. ontvingen we van de landelijke overheid en kerk het dringende advies om het aantal kerkgangers in de diensten voorlopig te beperken tot 30 (excl. ambtsdragers en anderen met een taak) en niet samen te zingen.
De kerkenraad neemt dit advies over, al vinden we het wel jammer. In onze kerk hebben we voldoende veilige zitplaatsen voor het aantal kerkgangers dat we in de afgelopen periode mochten begroeten en zongen we niet of mondjesmaat. Maar we nemen onze verantwoordelijkheid en gaan, in ieder geval in oktober, terug naar 30 kerkgangers.
Let wel: dat zijn er nog altijd 30! We hopen van harte dat u en jullie nu niet allemaal thuisblijven. Voor de beleving van de eredienst en om het besef van gemeenschap levend te houden, hopen we steeds een deel van de gemeente en het dorp te blijven ontmoeten op zondagochtend in de kerk – in verbondenheid met allen die thuisblijven.
 
- In de week voorafgaand kunt u zich aanmelden voor de kerkdienst op zondag, uiterlijk op vrijdag. Alleen als er voor die zondag geen plek meer is, krijgt u bericht: u wordt dan de eerste op de lijst voor de volgende zondag.
 
- Aanmelden kan door te mailen naar protestantsekerknijland@gmail.com of te bellen met 0515-569207 (Mathillie Gerbrandy, bij geen gehoor, spreek een bericht in).
 
- De algemene maatregelen en de gang van zaken bij het betreden en verlaten van de kerk blijven ongewijzigd
 
- Thuisblijvers kunnen de dienst volgen via kerkradio en/of via Kerkdienst PKN Nijland.
 
- Voordrachtformulieren voor de verkiezing van ambtsdragers kunnen t/m 25 oktober ook worden ingeleverd in de brievenbus bij Tsjerkegrêft 1.
 
- Meer nieuws en informatie volgt in het Ringblad, it Nijslan en via onze website www.kerknijland.nl 
                    
De kerkenraad en Ds. Hans de Waal              

 
 
Dit is de website van de Protestantse gemeente te Nijland

Dit is de website van de Protestantse gemeente te Nijland
Op de website van de Protestantse gemeente te Nijland kun je/kunt u alle informatie vinden over de kerk, onze gemeente, haar activiteiten, nieuws van de predikant, nieuws van de kerkenraad, noem maar op. 

Zet hem in je/uw favorieten en blijf op de hoogte van alle activiteiten van onze kerk! 
Zoals u kunt zien is de site volop in bewerking, maar blijft voor een ieder beschikbaar. Hierdoor wordt hij ook op mobiele apparaten goed te lezen.

Voor tips en vragen over de site kunt u mailen naar: Protestantsekerknijland@gmail.com

Tot ziens in onze kerk!
 
 
Van de predikant Van de predikant
Lees hier de bijdrage van onze dominee Ds. Hans de Waal, met daarin pastoraal nieuws, informatie over de kerkdiensten en een persoonlijke noot!
http://www.kerknijland.nl/gemeente
 
Van de Kindernevendienst!

Van de Kindernevendienst!
Elke zondag hebben wij een Kindernevendienst tijdens onze kerkdiensten. Op de site kun je meer lezen! Jij komt toch ook?
Lees meer op bijgaande link: http://www.kerknijland.nl/kinderen
 
Nieuws van de diaconie Nieuws van de diaconie
Lees alle informatie van onze Diaconie hier: http://www.kerknijland.nl/diaconie
Wilt u een gift overmaken, doe dit dan onder vermelding van ‘Corona’. Van harte aanbevolen.
Het rekeningnummer van de Diaconie te Nijland is NL78 RABO 0142 3396 52.
 
Actueel nieuws van de Kerkrentemeesters Actueel nieuws van de Kerkrentemeesters
Mocht u een bijdrage willen geven aan de kerk, dan kan dit op onderstaand rekeningnummer. Alvast hartelijk dank!
NL90 RABO 0308 7224 69 t.n.v. COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS VAN DE PROT GEMEENTE NIJLAND.

Lees alles van de Kerkrentemeesters: http://www.kerknijland.nl/kerkrentmeesters
 
Nieuws van de Zendingscommissie Nieuws van de Zendingscommissie
Lees het nieuws op : http://www.kerknijland.nl/diaconie
 
Vastgesteld beleidsplan 2020-2023 Vastgesteld beleidsplan 2020-2023
De Kerkenraad heeft voor de komende 4 jaar het beleidsplan van onze kerk weer geactualiseerd. Hier kunt u het vinden en bestuderen. Vragen en reacties zijn altijd welkom bij Kerkenraad en predikant. Veel leesplezier!

Link naar beleidsplan 2020-2023
 
Privacy verklaring PKN Nijland Privacy verklaring PKN Nijland

http://www.kerknijland.nl/privacyverklaring.aspx
 
Foto albums van onze kerkelijke activiteiten Foto albums van onze kerkelijke activiteiten
Klik op de link om alle fotoalbums van afgelopen jaren te bekijken. http://www.kerknijland.nl/fotoalbum_divers