zo 24 nov 2019  om 09.30 uur
Voorganger: Ds. Hans de Waal
Gedachtenisdienst
Organist: Taeke van Popta

Lied voor de dienst    Ps. 139: 1, 2 en 4
1e collecte       Werelddiaconaat
2e collecte
Uitgangscollecte         Pastoraat
Kindernevendienst
Tienerbrunch
 

terug