SCHENKING GERBRANDY-FAMILIEBIJBEL

De Gerbrandy statenbijbel
SCHENKING GERBRANDY-FAMILIEBIJBEL
De nazaten van Harmen Martens Gerbrandy besloten onlangs, na familieberaad, de oude familiebijbel definitief te schenken aan de kerk van Nijland. Dankzij de kundige handen van ons gemeentelid Gerrit Abma en de speciale soldeertechniek van edelsmid-atelier ‘Pracht & Ambacht’ uit Bolsward verkeert de bijbel weer in uitstekende staat. 
Op de avond van dinsdag 15 juli is de Statenbijbel officieel overgedragen aan de kerkenraad tijdens een bijeenkomst in de consistorie. De familie Gerbrandy was daarbij vertegenwoordigd door de heren Marten Gerbrandy uit Drachten en Harmen Gerbrandy uit Sneek. Door beide partijen werd een schenkingsakte ondertekend, die voorin de bijbel is bevestigd. Een van de schenkingsvoorwaarden is dat de bijbel in de kerk ‘in plak yn ’t sicht’ moet krijgen. Hij ligt tijdens de diensten opengeslagen op de avondmaalstafel in het liturgisch centrum.
De kerkenraad is de familie Gerbrandy buitengewoon erkentelijk voor de schenking van de fraaie, historische bijbel, die een waardevolle aanwinst betekent voor onze kerk en een tastbare symbolische verbinding mag zijn met geslachten voor ons. 
terug