Schrijf een nieuw bericht


Predikant Bonting
Bericht van Jet Piek-Nieuwland - zaterdag 8 november 2014
Mijn moeder sprak deze zomer in de Walburgkerk te Zutphen een gemeentelid uit Nijland, die nog wist dat ds. Bonting na zijn jaren in Nijland naar Zutphen kwam. Daar is hij van 1964 tot zijn emeritaat in 1984 predikant geweest.Daarna heeft het echtpaar Bonting nog jaren in Vorden gewoond. Beiden zijn inmiddels overleden. Misschien is in uw gemeente na te gaan welke dame uit Nijland afgelopen zomer de Walburgkerk in Zutphen bezocht en hierover met mijn moeder heeft gesproken. Een hartelijke groet vanuit Zutphen

 

Hoedemakertentoonstelling
Bericht van T. J. Lucas - zaterdag 14 september 2013

Vandaag 14-09-2013 bezocht ik de tentoonstelling over dr. Ph.J. Hoedemaker,die van 1898-1900 predikant was te Nijland. Het heeft mij verbaasd dat deze markante predikant in uw midden nog in ere is. Het is mijn wens dat zijn gedachtengoed levend zal blijven in uw gemeente en in onze Protestantse Kerk. Hoedemaker en zijn geschriften hebben sinds jaar en dag een grote plaats in mijn theologisch denken gekregen. Ik heb groot respect voor de ontwerpers van de expositie. Hartelijk dank voor het werk dat u hebt verricht!
Vriendelijke groet,
T.J. (Ton) Lucas, IJsselmuiden.