Historie Nicolaaskerk

Nicolaaskerk te Nijland
Historie Nicolaaskerk
Kerkbouwsage
In de dertiende eeuw ontstond in het drooggevallen zuidelijke deel van de Middelzee, op het nieuwe land, het dorp Nijland. De stichting van een kerk in Nijland wordt volgens een sage gedateerd in het jaar 1275. Boeren wilden op het nieuwe land een kerk bouwen. Drie keer achtereen begonnen ze daarmee, maar steeds werd alles wat ze overdag hadden opgebouwd ’s nachts weer afgebroken. Ze zagen daarin een aanwijzing van God. Daarom besloten ze dat de plaats van de kerk door een godsgericht moest worden aangewezen. Twee ossen werden voor een wagen met bouwmaterialen gespannen en daarna het land in gestuurd. Waar de wagen met de ossen de volgende ochtend zou worden aangetroffen, zou de kerk worden gebouwd. Men vond de ossen met brandende waskaarsen tussen de hoornen in een rietpoel. Daar werd de kerk gebouwd, die gewijd werd aan de Heilige Nicolaas van Myra.
lees meer »
 
Restauraties in de twintigste en eenentwintigste eeuw

De consistorie na de laatste restauratie
Restauraties in de twintigste en eenentwintigste eeuw
De torenhaan en het kruis waarop deze rustte bleken in 1967 in zodanige staat te verkeren dat grondig herstel moest plaatsvinden. Herplaatsing van het geheel gebeurde op 14 september 1967 op spectaculaire wijze met behulp van een luchtmachthelikopter van de vliegbasis Ypenburg.
In 1967 en 1968 onderging het interieur naar een plan van architect A. Baart jr. een restauratie, die het volgende inhield: herstel van het stucwerk, kleine wijzigingen aan de banken, verwijdering van het doophek, inrichting van een liturgisch centrum voor de preekstoel, verwijdering van enkele banken aan weerszijden van de preekstoel, bevloering van het liturgisch centrum met oude grafzerken, restauratie van de preekstoel en de wand onder het orgel, schilderwerk aan banken, lambrisering en orgel (de rode kleur werd aangebracht), aanleg van nieuwe verlichting en wijziging van de centrale verwarming.
 
lees meer »
 
Omgeving van de Nicolaaskerk

De pastorie (gezien vanaf de Tramstrjitte)
Omgeving van de Nicolaaskerk
De kerk met het kerkhof worden omgeven door een gracht, die voor een deel nog het restant is van een uitloper van een vroegere Middelzeeslenk. De zestiende-eeuwse kerk binnen zijn fraaie omgrachting, samen met de pastorie en het vicarishuis, die eveneens van zestiende- eeuwse oorsprong zijn, en verder daaromheen een aantal historische panden zijn bepalend geweest voor de aanwijzing in 1988 van de dorpskern van Nijland tot beschermd dorpsgezicht. Het geheel vormt in Friesland één van de gaafste dorpskernen.
lees meer »