Dit is de website van de Protestantse gemeente te Nijland

Dit is de website van de Protestantse gemeente te Nijland
Op de website van de Protestantse gemeente te Nijland kun je/kunt u alle informatie vinden over de kerk, onze gemeente, haar activiteiten, nieuws van de predikant, nieuws van de kerkenraad, noem maar op. 

Zet hem in je/uw favorieten en blijf op de hoogte van alle activiteiten van onze kerk! 
Zoals u kunt zien is de site volop in bewerking, maar blijft voor een ieder beschikbaar. Hierdoor wordt hij ook op mobiele apparaten goed te lezen.

Onze kerkdiensten kun je altijd terugkijken en/of live volgen via:  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21824

Voor tips en vragen over de site kunt u mailen naar: Protestantsekerknijland@gmail.com

Tot ziens in onze kerk!
 
 
Van de predikant

11 september STARTZONDAG!
Van de predikant
Lees hier de bijdrage van onze dominee Ds. Hans de Waal, met daarin pastoraal nieuws, informatie over de kerkdiensten en een persoonlijke noot!
http://www.kerknijland.nl/gemeente
 
Van de Kindernevendienst!

Van de Kindernevendienst!
Elke eerste zondag van de maand hebben wij een Kindernevendienst tijdens onze kerkdiensten. Op de site kun je meer lezen! Jij komt toch ook?
Lees meer op bijgaande link: http://www.kerknijland.nl/kinderen
 
Tsjerkepaad 2022 Tsjerkepaad 2022
Na de twee corona-jaren willen we deze zomer weer meedoen aan Tsjerkepaad. Veel Friese kerken zijn open op alle zaterdagen tussen 25 juni en 17 september, van 13.30 tot 17.00 uur. Het thema is dit jaar ‘Kerk voor jong en oud’. Gelet op dit thema zou het mooi zijn als er ook een aantal jongere mensen een zaterdagmiddag in de komende zomer gastheer of gastvrouw zou willen zijn. Er zijn altijd minimaal twee vrijwilligers in de kerk aanwezig om belangstellenden te ontvangen. Er is gelegenheid voor een kop koffie of thee, een praatje, en er is informatie aanwezig over de geschiedenis van het kerkgebouw. Misschien zijn er ook wel jongeren die zelf iets zouden willen doen of laten zien in het kerkgebouw. Nieuwe vrijwilligers zijn meer dan welkom! Opgeven kan bij Geertje Haringa (Singel 22, ghharinga@hetnet.nl). Als het kan, graag zo spoedig mogelijk, want dan kunnen we het schema voor deze zomer maken. Meer informatie over toeren langs Friese kerken is te vinden op de website tsjerkepaad.nl.

Met vriendelijke groet, Geertje Haringa en Taeke van Popta
 
 
Nieuws van de diaconie Nieuws van de diaconie
Lees alle informatie van onze Diaconie hier: http://www.kerknijland.nl/diaconie
Wilt u een gift overmaken, doe dit dan onder vermelding van ‘Corona’. Van harte aanbevolen.
Het rekeningnummer van de Diaconie te Nijland is NL78 RABO 0142 3396 52.
 
Actueel nieuws van de Kerkrentemeesters Actueel nieuws van de Kerkrentemeesters
Mocht u een bijdrage willen geven aan de kerk, dan kan dit op onderstaand rekeningnummer. Alvast hartelijk dank!
NL90 RABO 0308 7224 69 t.n.v. COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS VAN DE PROT GEMEENTE NIJLAND.

Lees alles van de Kerkrentemeesters: http://www.kerknijland.nl/kerkrentmeesters
 
Nieuws van de Zendingscommissie Nieuws van de Zendingscommissie
Lees het nieuws op : http://www.kerknijland.nl/diaconie
 
Privacy verklaring PKN Nijland Privacy verklaring PKN Nijland

http://www.kerknijland.nl/privacyverklaring.aspx
 
Foto albums van onze kerkelijke activiteiten Foto albums van onze kerkelijke activiteiten
Klik op de link om alle fotoalbums van afgelopen jaren te bekijken. http://www.kerknijland.nl/fotoalbum_divers