ACTUEEL: Wijzigingen door Corona maatregelen!

ACTUEEL: Wijzigingen door Corona maatregelen!
Helaas zijn de Corona regels weer aangescherpt. Daardoor komen binnen onze kerk ook enkele activiteiten te vervallen of worden deze opgeschort:
  1. Het koffiedrinken voor- of na de dienst komt voorlopig te vervallen.
  2. De Zangdienst van 12 decemeber gaat voorlopig ook niet door.
Zodra er nieuwe informatiue beschikbaar is, wordt dit op de website vermeld. 

De kerkenraad.
 
 
Adventskalender 2021 Adventskalender 2021
 
Dit is de website van de Protestantse gemeente te Nijland

Dit is de website van de Protestantse gemeente te Nijland
Op de website van de Protestantse gemeente te Nijland kun je/kunt u alle informatie vinden over de kerk, onze gemeente, haar activiteiten, nieuws van de predikant, nieuws van de kerkenraad, noem maar op. 

Zet hem in je/uw favorieten en blijf op de hoogte van alle activiteiten van onze kerk! 
Zoals u kunt zien is de site volop in bewerking, maar blijft voor een ieder beschikbaar. Hierdoor wordt hij ook op mobiele apparaten goed te lezen.

Onze kerkdiensten kun je altijd terugkijken en/of live volgen via:  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21824

Voor tips en vragen over de site kunt u mailen naar: Protestantsekerknijland@gmail.com

Tot ziens in onze kerk!
 
 
Van de predikant Van de predikant
Lees hier de bijdrage van onze dominee Ds. Hans de Waal, met daarin pastoraal nieuws, informatie over de kerkdiensten en een persoonlijke noot!
http://www.kerknijland.nl/gemeente
 
Van de Kindernevendienst!

Van de Kindernevendienst!
Elke zondag hebben wij een Kindernevendienst tijdens onze kerkdiensten. Op de site kun je meer lezen! Jij komt toch ook?
Lees meer op bijgaande link: http://www.kerknijland.nl/kinderen
 
H.V.G. Nijland 1927 – 2021 H.V.G. Nijland 1927 – 2021
Tiisdei 19 oktober 2021 wie in bysûndere middei foar de H.V.G. yn ‘e konsistoarje fan tsjerke. Nei 94 jier hâldt de H.V.G. yn Nijlân op fan bestean. Der is in tiid fan opbouwe en in tiid fan ôfbouwe. Mei pine yn ús hert – 19 oktober wie dat momint. 94 jier hawwe froulju yn de H.V.G. in soad dien foar tsjerke en mienskip, en no hâldt it op. Gelokkich bliuwe wy doarpsgenoaten en meie wy der wêze foar inoar. Tige tank oan de donateurs, dy’t de H.V.G. altiid in waarm hert tadroegen. Lit ús mei begrip en leafde werom sjen, en mei fertrouwen foar ús út. Út namme fan alle leden en it bestjoer, mei in leave groet,
Beitske Breeuwsma
 
 
Nieuws van de diaconie Nieuws van de diaconie
Lees alle informatie van onze Diaconie hier: http://www.kerknijland.nl/diaconie
Wilt u een gift overmaken, doe dit dan onder vermelding van ‘Corona’. Van harte aanbevolen.
Het rekeningnummer van de Diaconie te Nijland is NL78 RABO 0142 3396 52.
 
Actueel nieuws van de Kerkrentemeesters Actueel nieuws van de Kerkrentemeesters
Mocht u een bijdrage willen geven aan de kerk, dan kan dit op onderstaand rekeningnummer. Alvast hartelijk dank!
NL90 RABO 0308 7224 69 t.n.v. COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS VAN DE PROT GEMEENTE NIJLAND.

Lees alles van de Kerkrentemeesters: http://www.kerknijland.nl/kerkrentmeesters
 
Nieuws van de Zendingscommissie Nieuws van de Zendingscommissie
Lees het nieuws op : http://www.kerknijland.nl/diaconie
 
Vastgesteld beleidsplan 2020-2023 Vastgesteld beleidsplan 2020-2023
De Kerkenraad heeft voor de komende 4 jaar het beleidsplan van onze kerk weer geactualiseerd. Hier kunt u het vinden en bestuderen. Vragen en reacties zijn altijd welkom bij Kerkenraad en predikant. Veel leesplezier!

Link naar beleidsplan 2020-2023
 
Privacy verklaring PKN Nijland Privacy verklaring PKN Nijland

http://www.kerknijland.nl/privacyverklaring.aspx
 
Foto albums van onze kerkelijke activiteiten Foto albums van onze kerkelijke activiteiten
Klik op de link om alle fotoalbums van afgelopen jaren te bekijken. http://www.kerknijland.nl/fotoalbum_divers