Dit is de website van de Protestantse gemeente te Nijland

Dit is de website van de Protestantse gemeente te Nijland
Op de website van de Protestantse gemeente te Nijland kun je alle informatie vinden over de kerk, onze gemeente, haar activiteiten, nieuws van de predikant, nieuws van de kerkenraad, noem maar op. Actualiteiten via DEZE LINK!
Zet hem in je favorieten en blijf op de hoogte van alle activiteiten van onze kerk! De site is op mobiele apparaten goed te lezen!
Onze kerkdiensten kun je altijd terugkijken en/of live volgen; klik HIER!
Voor tips en vragen over de site kunt u mailen naar: Protestantsekerknijland@gmail.com
Tot ziens in onze kerk!
 
 
Sytze ten Hoeve lezing 10 maart 2024 'Fryske Pastorieën' Sytze ten Hoeve lezing 10 maart 2024 'Fryske Pastorieën'
Sytse ten Hoeve lezing ‘Friese Pastorieën’

Op zondag 10 maart 2024 organiseert SCANN (Stichting Culturele Activiteiten Nicolaaskerk Nijland)
de derde Sytse ten Hoeve lezing. Deze keer komt Albert Reinstra, bouwhistoricus en senior-specialist kerkelijke bouwkunst bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vertellen over de dorpspastorieën in Fryslân, specifiek over de bouwkunst en interieurs door de eeuwen heen. 
Albert Reinstra zal ingaan op de Friese dorpspastorieën, een onderwerp dat Sytse ten Hoeve (oud-dorpsgenoot en naamgever van deze lezingenreeks) zeer ter harte ging. Niet alleen vanwege de markante bewoners, de priesters en predikanten, maar vooral ook vanwege de bouwkunst en de interieurs. Aan de hand van de bijzondere en oude pastorie in Nijland worden vergelijkingen gemaakt met andere Friese voorbeelden. De laatmiddeleeuwse resten van pastorieën van de priesters komen aan de orde, net als de vele fraaie en statige ambtswoningen voor de protestantse dominees daarna. Wat beoogden de opdrachtgevers. En wie waren ze.

Van harte welkom!
Wanneer: zondag 10 maart 2024
Plaats: Nicolaaskerk – Nijland
Tijd: inloop vanaf 15.00 uur, start lezing 15.15 uur
Entree: 5 euro inclusief koffie/thee

SCANN – Engelina Lever, Hans de Jong, Geartsje Tjeerdema, Petra van der Wal en Lysbeth Andela
 
 
Gemeenteberaad 19 nov. 2023 Gemeenteberaad 19 nov. 2023

Via deze LINK kun je het verslag van het gemeenteberaad van 19 november 2023 teruglezen.
Heb je vragen hierover, dan kun je uiteraard altijd contact opnemen met de kerkenraad.
 
Nieuws van de diaconie Nieuws van de diaconie
Lees alle informatie van onze Diaconie hier: http://www.kerknijland.nl/diaconie
Wilt u een gift overmaken, doe dit dan onder vermelding van ‘Corona’. Van harte aanbevolen.
Het rekeningnummer van de Diaconie te Nijland is NL78 RABO 0142 3396 52.
 
Actueel nieuws van de Kerkrentemeesters Actueel nieuws van de Kerkrentemeesters
Mocht u een bijdrage willen geven aan de kerk, dan kan dit op onderstaand rekeningnummer. Alvast hartelijk dank!
NL90 RABO 0308 7224 69 t.n.v. COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS VAN DE PROT GEMEENTE NIJLAND.

Lees alles van de Kerkrentemeesters: http://www.kerknijland.nl/kerkrentmeesters
 
Nieuws van de Zendingscommissie Nieuws van de Zendingscommissie
Lees het nieuws op : http://www.kerknijland.nl/diaconie
 
Privacy verklaring PKN Nijland Privacy verklaring PKN Nijland

http://www.kerknijland.nl/privacyverklaring.aspx
 
Foto albums van onze kerkelijke activiteiten Foto albums van onze kerkelijke activiteiten
Klik op de link om alle fotoalbums van afgelopen jaren te bekijken. http://www.kerknijland.nl/fotoalbum_divers