Dit is de website van de Protestantse gemeente te Nijland

Dit is de website van de Protestantse gemeente te Nijland
Op de website van de Protestantse gemeente te Nijland kun je alle informatie vinden over de kerk, onze gemeente, haar activiteiten, nieuws van de predikant, nieuws van de kerkenraad, noem maar op. 
Zet hem in je favorieten en blijf op de hoogte van alle activiteiten van onze kerk! De site is op mobiele apparaten goed te lezen!
Onze kerkdiensten kun je altijd terugkijken en/of live volgen; klik HIER!
Voor tips en vragen over de site kunt u mailen naar: Protestantsekerknijland@gmail.com
Tot ziens in onze kerk!
 
 
Omtinkers!

Omtinkers!
Wy binne allegeare omtinkers.

Maar ‘Omtinken’, wat is dat eigenlijk? Aandacht hebben voor ‘Iets of íemand’. Oprecht aandachtig zijn, opmerkzaam, oplettend, voorzichtig, met zorg. 

Wij weten dat alles wat áándacht krijgt groeit. Misschien is dat wel het belangrijkste in de liefde. Hoe dat kan? Een mens wil gezien, gehoord en gekend worden. En dat is precies wat er gebeurt in het christelijk geloof. Aandacht kríjgen en aandacht géven.
Als je ‘werken, bidden en bewonderen’ (naar het bekende lied van Ramses Shaffy) als levenshouding hebt, dan heb je een mooi leven met een mooi inspirerend geloof. De verwondering – voor hemelse wijsheid en aards geluk,
voor een mooie ontmoeting gaat over dánkbaarheid. Over de kracht van dankbaarheid en over dankbaarheid als levenshouding. Over danken als de hoogste vorm van het gebed.
Je zegeningen zijn niet vanzelfsprekend, sta open voor de wonderen in je leven.
‘Dankbaarheid is een zuster van de verwondering en als ze samen hand in hand optrekken, dan weet niemand wie precies wie meetrekt.’
Of om het met een mooie bijbeltekst te zeggen: ‘Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat je nodig hebt en dank Hem in al je gebeden.’ Filippenzen 4 : 6

Jur Majoor
 
 
Voor de Tieners van 12 t/m 16 jaar!

Voor de Tieners van 12 t/m 16 jaar!
WIE:
voor jongeren die van de basisschool af zijn van 12 t/m 16 jaar
WANNEER:
elke laatste woensdagavond van de maand vanaf 27 september om 19.00
WAAR:
de eerste keer op de zolder in de kerk boven de consistorie
OPZET:
leuke en zinvolle activiteiten. Breng de eerste keer je favoriete muziek mee! Goede ideeën zijn altijd welkom!

Een hartelijk groet,
Ds. Jur Majoor


Pastorale zaken vindt u in bijgaande link http://www.kerknijland.nl/gemeente

Lees ook de brief van Classis Fryslân via deze link!
 
Jongeren rond de 20: Welkom in de Herberch!

Jongeren rond de 20: Welkom in de Herberch!
In een ontspannen sfeer elkaar ontmoeten. Rond onze
stamtafel in de herberg van Nijland hebben we het over
vragen die jou bezighouden. Welke zaken zijn voor jou
belangrijk in het leven? Hoe maak je jouw keuzes daarin?
Speelt geloof een rol?
 
Wanneer?
donderdagavond 21 september;
donderdag 19 oktober en
donderdag 16 
november!

TIJD:
18.00- 20.00 uur (inclusief eenvoudige maaltijd + 1 consumptie
voor een kleine financiële bijdrage)
PLAATS:
in De Herberch fan Nijlân
'HERBERGIERS’ zijn ds. Jur Majoor en ds. Jan Finnema!
 
Van de Kindernevendienst!

Van de Kindernevendienst!
Elke eerste zondag van de maand hebben wij een Kindernevendienst tijdens onze kerkdiensten. Op de site kun je meer lezen! Jij komt toch ook?
Lees meer op bijgaande link: http://www.kerknijland.nl/kinderen

 
 
Nieuws van de diaconie Nieuws van de diaconie
Lees alle informatie van onze Diaconie hier: http://www.kerknijland.nl/diaconie
Wilt u een gift overmaken, doe dit dan onder vermelding van ‘Corona’. Van harte aanbevolen.
Het rekeningnummer van de Diaconie te Nijland is NL78 RABO 0142 3396 52.
 
Actueel nieuws van de Kerkrentemeesters Actueel nieuws van de Kerkrentemeesters
Mocht u een bijdrage willen geven aan de kerk, dan kan dit op onderstaand rekeningnummer. Alvast hartelijk dank!
NL90 RABO 0308 7224 69 t.n.v. COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS VAN DE PROT GEMEENTE NIJLAND.

Lees alles van de Kerkrentemeesters: http://www.kerknijland.nl/kerkrentmeesters
 
Gemeenteberaad en toekomst pastorie!

Gemeenteberaad en toekomst pastorie!
Op 23 april jl. was er na afloop van de kerkdienst het gemeenteberaad. Het verslag hiervan kunt u lezen via deze link.
Tijdens dit beraad is er door de kerkrentmeesters informatie gegeven over de toekomst van de pastorie.
Een korte samenvatting van deze informatie kunt u lezen via deze link.
Na eerdergenoemd gemeenteberaad heeft de Kerkenraad besloten het volgende gemeenteraad vooreerst uit te stellen. De uitkomst van het beraad vraagt meer tijd dan eerst was voorzien.
Zodra de Kerkenraad zo ver is, zal er een nieuwe datum voor een volgend gemeenteberaad worden gecommuniceerd.
Heeft u tussentijds vragen aan de Kerkenraad over het onderwerp pastorie, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de voorzitter of scriba van de kerkenraad.
 
 
Nieuws van de Zendingscommissie Nieuws van de Zendingscommissie
Lees het nieuws op : http://www.kerknijland.nl/diaconie
 
Privacy verklaring PKN Nijland Privacy verklaring PKN Nijland

http://www.kerknijland.nl/privacyverklaring.aspx
 
Foto albums van onze kerkelijke activiteiten Foto albums van onze kerkelijke activiteiten
Klik op de link om alle fotoalbums van afgelopen jaren te bekijken. http://www.kerknijland.nl/fotoalbum_divers