vrijdag 19 november 2021

Gedachtenis moment!

Datum: 
 vrijdag 19 november 2021
Tijdstip: 
 18.30  - 20.00
Locatie: 
 Nicolaaskerk te Nijland

Beste dorpsgenoten,
Elk jaar staan we in de kerk op de laatste zondag van het kerkelijke jaar stil bij de mensen die ons in het voorgaande jaar zijn ontvallen en die we met liefde en herinneringen gedenken. Dat is dit jaar op 21 november, een week voor het begin van Advent.
Omdat velen van ons iemand missen en we eigenlijk allemaal veel hebben meegemaakt in de afgelopen periode, is de kerk niet alleen op zondag open maar ook op

vrijdagavond 19 november
tussen 18.30 en 20.00 uur

voor iedereen: om even stil te worden, een kaarsje aan te steken en te denken aan wie je mist, een persoonlijk moment van gedachtenis. In stilte, met sfeer en muziek. Volg de kaarsjes langs de route en gedenk op je eigen manier.
Welkom!

Protestantse gemeente te Nijland
 

terug