Algemeen Algemeen

Het college van kerkrentmeesters zorgt er voor dat de financiële verplichtingen op tijd worden voldaan. Dat kerk, pastorie en begraafplaats netjes worden onderhouden.

Als actieve gemeente hebben we jaarlijks een aanzienlijk bedrag aan financiële verplichtingen. Een groot deel heeft betrekking op onze eigen gemeente o.a. traktement en bijkomende kosten van de predikant, salaris van koster en organist, sociale premies en verzekeringen e.d.  Het onderhoud van het kerkgebouw en pastorie. Verder zijn er verplichte afdrachten zoals het kerkrentmeesterlijk quotum en de solidariteitskas.

De actie Kerkbalans is een jaarlijks terugkerende geldwervingsactie onder de leden van 21 jaar en ouder. Deze actie wordt in januari gehouden en is een min of meer "vrijwillige" bijdrage en komt geheel ten goede aan onze eigen gemeente. Het is de belangrijkste actie in onze gemeente en voorziet in ongeveer 40% van de benodigde inkomsten.

Onze gemeente verkeert in de gelukkige omstandigheid dat een aantal mensen in het verleden bezittingen aan de kerk geschonken hebben. De opbrengst hiervan in de vorm van pacht en rente is een ander groot deel van de inkomsten.

Veel vrijwiligers helpen bij de diverse werkzaamheden die er te doen zijn met name onderhoud begraafplaats en pastorie tuin. Maar ook lopers voor actie kerkbalans en administratieve werkzaamheden. Allen een heel hartelijk dankjewel!

 

Leden kerkrentmeesters:

De here R. Lycklama à Nijeholt  
De heer S. Beuckens 
De heer J. Bakker  (penningmeester)
De heer J. Giliam  (secretaris)

 

terug