Algemeen Algemeen

Het college van kerkrentmeesters zorgt er voor dat de financiële verplichtingen op tijd worden voldaan. Dat kerk, pastorie en begraafplaats netjes worden onderhouden.

Leden kerkrentmeesters:

De heer J. Giliam  (voorzitter)
De heer R. Lycklama à Nijeholt  (secretaris)
De heer S. Beuckens (penningmeester)
De heer J. Bakker

 

terug