Algemeen Algemeen

Het college van kerkrentmeesters zorgt er voor dat de financiële verplichtingen op tijd worden voldaan. Dat kerk, pastorie en begraafplaats netjes worden onderhouden.

Leden kerkrentmeesters:

De here R. Lycklama à Nijeholt  
De heer S. Beuckens 
De heer J. Bakker  (penningmeester)
De heer J. Giliam  (secretaris)

 

terug