Moderamen van de PKN te Nijland Moderamen van de PKN te Nijland
Het moderamen van onze kerk (het dagelijks bestuur), bestaat uit de volgende personen:
Predikant: Vacant
Interim-Predikant: Ds. J.G. Majoor
(06-50749511 of jurmajoor@gmail.com)
Mathillie Gerbrandy (voorzitter),
Janny van der Molen (ouderling, scriba),
Hotze Punter (diaken),
Johannes Bakker (ouderling-kerkrentmeester).

 
terug