Van de predikant en kerkenraad Van de predikant en kerkenraad
Bij de diensten
Nog steeds met dertig in de kerk, in verbondenheid met allen thuis, en nog steeds niet samen zingen, maar de horizon van een nieuwe dag komt dichterbij. De dienst van Pinksteren was een voorproef, met vogels en vlammen in de kerk, een droom die kan uitkomen, een oefening in loslaten en jezelf (en wij als gemeente ons) toevertrouwen aan de wind van Gods Geest. Daarna onder de vleugels van de duif een kleine wandeling door het dorp (zelfs met koffie). Heel mooi. We hopen dat de positieve trend doorzet en dat we elkaar voorzichtig aan weer vaker zullen gaan zien. Ook u en jou en jullie die de stap naar de kerk nog niet konden of wilden zetten. Volgens de laatste berichten kan CMV Excelsior weer gaan oefenen en dan behoort zelfs een Tuindienst tot de mogelijkheden, voorafgaand aan de zomervakantie. Een mooi vooruitzicht! We houden elkaar op de hoogte via mededelingen in de kerkdienst en de website kerknijland.nl. Moedig voorwaarts dus maar weer, met veel dank aan de koster, de organist(en), de ambtsdragers, camerabedieners en allen die de diensten een warm hart toedragen. Voor de zorgvuldigheid is het goed om je te blijven aanmelden door vooraf te mailen naar protestantsekerknijland@gmail.com of te bellen met 0515-569207 (Mathillie Gerbrandy). Bij geen gehoor, spreek een bericht in. Via internet kunt u de dienst meemaken door op www.kerkomroep.nl te zoeken naar ‘Nijland’ en op de bewuste datum en het beeld-icoontje te klikken. Mocht het niet lukken, neem dan contact op met een van de kerkenraadsleden, dan zullen we proberen u te helpen. Bij problemen met de kerkradio kunt u contact opnemen met een van de diakenen. In de dienst van 6 juni, waarin oud-Nijlander mw. Jelly Hania-Van der Kooi voorgaat, wordt muzikale medewerking verleend door Nammen Gras uit Abbega (zang). We wensen elkaar gezegende kerkdiensten toe.

Huwelijksjubilea
Op 14 juni is het 25 jaar geleden dat Henk-Jan en Hennie Breeuwsma-Van der Valk (Hiddemawei 4, 8771KH) getrouwd zijn. Een week later, 21 juni, geldt dat ook voor Eddy en Sieuwke Ferbeek-Gerbrandy (Hottingawei 23, 8771SR). Beide echtparen van harte gefeliciteerd met dit prachtige jubileum, samen met de kinderen en allen om jullie heen. We wensen jullie een feestelijke dag en Gods zegen voor de tijd die komt.

Verhuisbericht
Op verzoek vermelden we een verhuisbericht. Vanaf de Hottingawei in Nijland zijn dhr. en mw. J. en J. Hazenberg-Bakker verhuisd naar Wommels, in een woning bij Nij Stapert. Hun nieuwe adres is: Sybren de Vlasstrjitte 85, 8731CX Wommels. Zij blijven op afstand kerkelijk betrokken bij onze gemeente. We hopen dat het al wat went en wensen u een goede tijd in de nieuwe woning.

Omzien naar elkaar
Enkele gemeenteleden verbleven in de afgelopen tijd voor korte en langere tijd in het ziekenhuis voor een ingreep of behandeling. Met jullie zijn we dankbaar voor wat mocht slagen en hopen op verder herstel thuis. Anderen zijn al langer min of meer aan huis gebonden. We denken aan elkaar en proberen er te zijn in woord en daad en gebed. In het pastoraat is er dankzij de vaccinaties gelukkig weer wat meer mogelijk. Is het de hoogste tijd voor een weerzien en een goed gesprek? Laat het gerust weten aan de wijkouderlingen en de predikant. We denken ook aan de jeugd en de scholieren en studenten, die in het afgelopen anderhalf jaar weer heel wat wijzer zijn geworden, maar het ook niet gemakkelijk hadden en hebben. Wie weet komt deze ervaring later nog van pas. Sterkte met de examens!

Wurd fan ‘e moanne
‘Dêrnei sil it sa komme, dat Ik myn Geast útstoarte sil oer al wat libbet. Jimme soannen en jimme dochters sille profetearje, jimme âlderein sil dreamen krije, de jongerein fizioenen sjen.’ (Joël 3, 1-2)

Hartelijke groet, ds. Hans de Waal

Kopij voor het volgende Ringblad inleveren tot donderdag 1 juli (loopt van 11 juli t/m 29 augustus, dubbelnummer)


 
terug