Orgel

Het prachtige Willem van Gruisen orgel
Orgel

Het orgel werd in 1840 gebouwd door Willem van Gruisen uit Leeuwarden. De drie beelden op de kas werden in Amsterdam gekocht. Deze stellen Geloof, Hoop en Liefde voor. In de loop der jaren zijn diverse herstellingen en restauraties aan het orgel uitgevoerd, die niet altijd verbeteringen waren. Deze brachten ook wijzigingen in de dispositie met zich mee. In 1982 werd de oorspronkelijke dispositie hersteld met herplaatsing door Orgelmakerij Bakker & Timmenga van eerder verwijderd pijpwerk. Jan Jongepier fungeerde daarbij als adviseur. Tegelijk met de kerkrestauratie vond in 2008 een uitgebreide en grondige restauratie van het instrument plaats, eveneens onder adviseurschap van Jan Jongepier. Het instrument werd geheel in originele staat teruggebracht, waarbij twee registers werden vernieuwd naar het originele concept. Het werk werd wederom uitgevoerd door Orgelmakerij Bakker & Timmenga. Er is naar gestreefd het klankbeeld van 1840 te reconstrueren.
Het orgel heeft de volgende dispositie:
 
Hoofdwerk                 Onderpositief
Bourdon 16’                Fluit doux 8’ (bas/disc)
Prestant 8’                  Viool de Gambe 8’
Holpijp 8’                     Prestant 4’
Octaaf 4’                    Roerfluit 4’
Fluit d’Amour 4’          Woudfluit 2’
Quint 3’
Superoctaaf 2’
Mixtuur 3-4 sterk
Trompet 8’ (bas/disc)
 
Pedaal aangehangen
Tremulant
 
Manuaalomvang: C - f³
Pedaalomvang: C – h

terug